sep
21
2020

Vårda ditt vatten

Hälften av råvatten som används för att tillgodose oss i Sverige med dricksvatten kommer från sjöar och rinnande vattendrag. Inom lantbruket har vi ett ansvar för att de vatten som finns på våra marker, samtidigt som jordbruk behöver kunna drivas hållbart och lönsamt. Tidans Vattenvårdsförbund arrangerar tillsammans med Agroväst Gröna Möten en vattenvårdsvandring utmed Tidan. Evenemanget görs inom ramen för ett av pilotområdena inom projektet LEVA - lokalt engagemang för vatten.

När: 21 september

Var: Kulturreservatet Vallby Sörgården 1 54991 Tidan

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Inför evenemanget sänds aktuell information ut. Det är viktigt att du anmäler dig senast 16 september.

Anmäl dig via evenemanget på www.gronamoten.se

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom europeiska regionala utvecklingsfonden, Regionala utvecklingsnämnden Västra Götaland, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades -

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera