Dispens för nya feromoner i kamp mot granbarkborren

Kemikalieinspektionen ger nu skogsägare dispens för tre växtskyddsmedel innehållande feromoner till mekaniska barkborrefällor. Anledningen är de rekordstora skador som insekten åstadkommit på de svenska skogarna

Tre nya växtskyddsmedel innehållande feromoner får nu nöddispens från Kemikaliensinpektionen för att användas i mekaniska fällor i kamp mot granbarkborren. Foto: Gyllebo plantskydd

Enligt Kemikalieinspektionen så har barkborreskadorna nått en så hög nivå och är ett så stort hot mot det svenska skogsbruket att man nu väljer att ge dispens för användandet av de tre växtskyddsmedlen Typo-Lab A10, Typosan IPS och Phero-X-Lure.

Som det sistnämnda preparatets namn antyder handlar det om lockmedel innehållande feromoner som är tänkta att placeras i mekaniska barkborrefällor.  Medan Kemikalieinspektionen uppger att bekämpning med feromonfällor behöver göras under flera år för att uppnå önskad effekt, visar preliminära resultat från en färsk studie som genomförts under 2020 att möjligheten till bekämpning av granbarkborrar med feromonfällor är mycket begränsad.

Behandling med de tre preparaten får enligt Kemikalieinspektionen endast göras i de av Skogsstyrelsen fastställda bekämpningsområden. Dessutom rekommenderar myndigheten skyddshandskar vid hantering av växtskyddsmedlen.

Medel som beviljats nöddispens

  • Typo-Lab A10: dispensen gäller från 15 april 2021 till 13 augusti 2021
  • Typosan IPS: dispensen gäller från 15 april 2021 till 13 augusti 2021
  • Phero-X-Lure IT: dispensen gäller från 1 april 2021 till 29 juli 2021

Källa: Kemikalieinspektionen

Björn Schubert
Björn Schubert
Tel: 070-781 89 57
E-post: bjorn@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 23 februari 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Lagstiftning botar inte handelns övertag

Diskussionen om de få stora företagens enorma dominans i svensk livsmedelshandel är inte ny. Branschorganisationen Livsmedelsföretagen uppger att den största livsmedelskedjan har en marknadsandel om över 50 procent och att de tre största aktörerna tillsammans kontrollerar 90 procent av våra dagligvaruinköp. I jordbruket och jordbrukets kooperativa företag har vi generellt inte lyckats matcha dagligvaruhandelns växande affärskraft. Istället är det nu lagstiftaren som försöker rädda affärsklimatet i livsmedelskedjan.

 

Kommentera