Markanvändning i rurbana regioner

DIALOG OM SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN STAD OCH LAND

Primärproduktion av livsmedel lyfts särskilt under coronapandemin som en samhällsviktig verksamhet, likaså förädlingsindustri och grossistverksamhet. Företagare kopplat till livsmedelsproduktion äger avgörande roll i Sveriges krisberedskap. Vilka ömsesidiga beroenden skapas i skärningspunkten mellan stad och land i regioner med hög andel agrara näringar? Det talas om rurbana regioner som ett begrepp inom landsbygdsutveckling. Vad betyder det? Lyssna till tre intressanta forskare som resonerar på tema hållbar markanvändning i så kallade rurbana regioner. Bidra till dialog om hur vi kan öka förståelsen och kunskapen om vad hållbar markanvändning innebär. Detta är ett samarrangemang med Skaraborgs Agronomklubb, Nonnens vänner och SLU. Plats: Digital mötesplats Gröna möten Anmäl dig på gronamoten.se senast 12 april. Du som anmält dig får en länk till mötet innan start. Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Artikeln publicerades fredag den 26 mars 2021

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste