jun
15
2021

Det fossilfria lantbruket

Välkommen till ett seminarium om övergången till ett fossilfritt lantbruk!

En övergång från fossilberoende till fossiloberoende lantbruk är avgörande för att nå klimatmålet. Ökad svensk livsmedelsproduktion kan bidra till positiva effekter för jobb och sysselsättning, särskilt på landsbygd, och minskad sårbarhet. Välkommen till ett seminarium om övergången till ett fossilfritt lantbruk!

För dig som är intresserad av det fossilfria lantbruket, vad RISE och Agroväst kan erbjuda samt vad som händer inom elektrifiering inom ramen för ASSAR i Skövde där forskning och utveckling pågår. Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, är särskild utredare till regeringen i dessa frågor och presenterar den utredning som tas fram till regeringen med syfte att främja: Övergången till en konkurrenskraftig och fossiloberoende jordbruksproduktion och vid behov föreslå kompensationsåtgärder för att stärka och öka konkurrenskraften inom det svenska jordbruket; jordbrukets övergång till mindre fossil- och resursintensiva insatsmedel utöver drivmedel; övergången till fossiloberoende och mindre fossilintensiva alternativ för arbetsmaskiner innovations- och konkurrenskraften i den inhemska produktionen av biodrivmedel.

Plats: Digital mötesplats

För mer info om evenemanget kontakta: Tobias Björck, Koordinator ASSAR, tobias.bjorck@idcab.se, Tfn: 0500 – 50 25 14, eller Jens Juul, Processledare SmartAgri, jens.juul@agrovast.se, Tfn: 0761 – 07 81 72.

Ett samarrangemang mellan Agroväst Gröna Möten, ASSAR Industrial Innovation Arena, och SmartAgri. Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera