sep
29
2021

Green Valleys med gröna bioraffinaderier

Demonstration av och dialog om Green Valleys som affärskoncept.

Vi kan minska vår sårbarhet inom det svenska lantbruket genom att utveckla och förädla produkter från vallodling. Green Valleys har under tre år fördjupat forskning och tester som visar att fraktioner från grön bioraffinering skapar förutsättningar för ökad inhemsk produktion av bioenergi samt högvärdiga fiber- och proteinprodukter. Genom att öka andelen vall i växtföljden kan vi även öka skördar för andra grödor i växtföljden. Som en del i slutredovisning av Interreg ÖKS-projektet Green Valleys bjuder vi in företag inom den agrara näringen som har intresse av aktuell forskning och testade tekniklösningar som ökar värdet på gräs- och baljväxter i en raffineringsprocess. Delta i dialog om hur vi genom nya samarbeten bygger lönsamma och cirkulära affärsmodeller.

När: 29 september

Var: Naturbruksskolan Sötåsen

Anmälan: Senast 23 september via följande länk. 

Agroväst Gröna Möten följer myndigheters och regeringens rekommendationer gällande folkhälsa och smittspridning.

Har du frågor krig evenemanget kontakta gärna Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se. Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste