C vill se en långsiktig politisk energiuppgörelse

En ny energiuppgörelse som konkretiserar åtgärder för ett robust elsystem, utan växthusgaser och stora satsningar på förnybar energi. Det vill Centerpartiet satsa på.

Centerpartiets partiledare Annie Lööf anser att senaste tidens höga energipris lett till en onyanserad debatt om Sveriges energiförsörjning. Foto: Centerpartiet

”Sverige behöver en ny energiuppgörelse” - Så lyder rubriken på Centerpartiets debattartikel i som går att läsa på Aftonbladets hemsida. 

Centerpartiet anser att ökningen av energipriset har fört med sig en ”onyanserad debatt om Sveriges energiförsörjning som kommit att kretsa alltför mycket om enskilda kraftslag som ställs mot varandra”.

Trygga svensk konkurrenskraft

Vintern har som Centern påpekar inneburit dyra elräkningar för många hushåll och med framtidsprognoser som pekar mot en fyrdubbling av elanvändningen fram till 2045, anser partiet att energipolitiken måste verka för att klara utvecklingen på lång sikt. Dels för att trygga svensk konkurrenskraft, dels för att partiet anser att energiproduktionen i sig är en säkerhetspolitisk fråga ”i en tid när spänningarna ökar i vårt närområde”.

Richard Nordin är energi-och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet. Foto: Conny Norén

Partiet skriver att elektrifieringen av samhället ställer nya krav på elsystemet och att det kommer krävas både reformer och investeringar för att klara av omställningen.

Behöver komma överens

Centerpartiet föreslår därför en energiöverenskommelse för att skapa en ”långsiktig och brett förankrad energipolitik”.

”För att nå dit måste riksdagens partier komma bort från de höga tonlägena kring vilket exakt energislag som är bäst. I stället behöver vi sätta oss ned och komma överens. Centerpartiet hoppas att nå en energiöverenskommelse med målet att få på plats ett robust och klimatsmart energisystem”. Det skriver Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, tillsammans med Richard Nordin som är energi-och klimatpolitisk talesperson för Centerpartiet.

 

 

Centerpartiets föreslagna energiöverenskommelse:

Planera för en ökad efterfrågan
Vi vill att det tas fram ett planeringsmål för att elsystemet år 2040 ska kunna inrymma minst 300 TWh utan kapacitetsproblem.

Effektivisera tillståndsprocesserna
Våra tillståndsprocesser är idag en flaskhals för såväl utbyggnaden av ökad energiproduktion som förbättrad överföringsförmåga. Tillståndsprocesserna behöver förkortas, bli mer rättssäkra och förutsägbara.

Öka den lokala acceptansen för elproduktion
Tyvärr ser vi återkommande motstånd mot lokala kraftproduktionsinvesteringar. Det behövs åtgärder för att öka den lokala acceptansen. Som en del i detta vill vi regionalisera fastighetsskatten för elproducerande anläggningar och utreda nya ersättningsformer som utöver markägaren också når den omgivande bygden.

Öka den lokala kraftproduktionen
Vi vill tillsätta en biokraftkommission i syfte att snabbt skala upp kraftvärmeproduktionen. Utöver det behöver vi säkerställa att Sveriges effektreserv är förnybar.

Påskynda utbyggnaden av havsbaserad vindkraft
Havsbaserad vindkraft har möjlighet att kraftigt stärka elförsörjningen i Sverige, inte minst i områden med stora behov av ökad produktionskapacitet, såsom södra Sverige. Investerarna står i kö, men regeringen har släpat fötterna efter sig. Med en sammantagen projekterad kapacitet om 400 TWh skulle detta kunna fördubbla Sveriges elproduktion många gånger om.

Stärk överföringsförmågan
Överföringsförmågan i våra nät är inte tillräcklig och elen når inte dit den behövs. Det behövs tydligare politiska direktiv för att bygga ut näten snabbare och mer proaktivt, redan innan en bristsituation uppstår. Vi behöver också i högre grad överdimensionera nätutbyggnaden och öka användningen av flexibilitetstjänster.

Långsiktigt rättvisare och lägre skatter på el för konsument
I dag är skatten på el en alltför stor del av elpriset, vilket gör att även den som genomfört åtgärder för att sänka sin elkonsumtion får höjt pris. Centerpartiet villsänka skatten på el för slutkonsumenten. Som konsument måste det bli mer lönsamt att bidra till ett stabilare system, exempelvis genom att ladda sin elbil på natten. För att uppnå detta bör kundernas elförbrukning mätas och debiteras per timme som högsta enhet.

Energieffektiviseringar

Att använda energin mer effektivt är ett av de snabbaste sätten att minska elkostnaden.  Det behöver bli enklare och mer lönsamt för både hushåll och företag att investera i åtgärder som bidrar till effektivare energianvändning. 

Källa: Aftonbladet.se

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 24 januari 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste