Starkt halvår för DLG

Danska DLG-koncernen har presenterat sitt halvårsresultat, som är deras bästa hittills. Driftsresultatet hamnade på 1,1 miljarder danska kronor (DKK).

DLG:s koncernchef Kristian Hundebøll. Foto: DLG

Under 2022 års första halvår har DLG-koncernen, där Svenska Foder ingår, realiserat en omsättning på totalt 37 miljarder danska kronor. Detta är en ökning med 11 miljarder kronor, eller 20 procent, jämfört med samma period förra året. Koncernens driftresultat landade på 1,1 miljarder DKK, vilket kan jämföras med 900 miljoner DKK samma period förra året. Resultatet innan skatt landade på 367 miljoner DKK jämfört med 298 miljoner DKK 2021.

– Jag är glad att kunna konstatera att vi fortsätter kursen med en riktigt fin tillväxt på såväl översta som nedersta raden. Den stora omsättningsökningen beror dels på de prisökningar vi sett på spannmål, råvaror och energi, men vi har även haft en stor försäljningsökning inom våra energiprodukter i Tyskland. Resultatmässigt har det varit ett mycket bra halvår, framför allt inom energi- och växtförädlingsområdena. Resultattillväxten speglar vår solida marknadsposition, där de tre affärsområdena alla levererar tvåsiffrig resultattillväxt, säger koncernchef Kristian Hundebøll.

Enligt DLG har första halvåret präglats av Rysslands invasion i Ukraina, vilket satt sina spår på spannmåls-, råvaru- och energipriserna, samt att det har utmanat försörjningen av vissa råvaror till foderproduktion. I det presenterade resultatet har man gjort en nedskrivning på nära nog 80 miljoner DKK på koncernens ägarandel i den ryska vitaminfabriken AV Nutrismart.

– Då Ryssland invaderade Ukraina beslutade vi att stoppa alla kommersiella aktiviteter i Ryssland, bl.a. ville vi inte längre vara medägare av AV Nutrismart. Det har naturligtvis inneburit att vi fått avyttra affärer inom flera områden och göra en nedskrivning, men vi står fast vid att det är rätt beslut att inte längre vara aktiv på den ryska marknaden, säger Kristian Hundebøll.

Från DLG ser man positivt på resten av året, och tror på ett bra årsresultat.

– Vi förväntar att de positiva tendenserna vi sett under det första halvåret i någon grad kommer att fortsätta under andra halvåret. Den geopolitiska situationen och världsekonomin kan spela in på hur marknaderna utvecklar sig, men under de nuvarande förutsättningarna är förväntningen att vi levererar ett årsresultat som hamnar över föregående års rekordresultat, säger Kristian Hundebøll.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 10 augusti 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste