En viktig mötesplats för norra Sveriges lantbruk

Den 24–25 augusti gick året Öjeby Lantbruksmässa av stapeln, och på plats fanns runt 28 utställare och 800 besökare. En lyckad mässa som uppskattades av både utställare och besökare. 

 

Temat för årets Öjeby Lantbruksmässa var lantbruk i ett förändrat klimat. Ett tema som det enligt Beatrice Ramnerö fanns ett stort intresse för. Något som också var en av årets höjdpunkter var maskindemonstrationerna. Foto: Gröna Näringar


– Stämningen hos både lantbrukare och utställare var jättebra. Det var väldigt tydligt att man har längtat efter en fysisk mässa, säger Beatrice Ramnerö, projektledare Gröna Näringar, som samordnar arbetet med mässan.  

Enligt Beatrice kändes det som att det var helt rätt målgrupp med aktiva lantbrukare som besökte mässan. 

– Jag upplevde också att de lantbrukare som var här hade lite av en agenda, vilket var kul. De kom med planen att idag ska jag prata med den här, den här och den här. Så det var många av utställarna som upplevde att de träffade rätt kunder, och samtidigt som att lantbrukarna kände att de träffade rätt personer.

Det var femte gången mässan arrangerades, och efter två år med pandemin var det enligt Beatrice roligt att få arrangera en fysisk mässa. 

– Något som också var kul var att vi kände att flera av utställarna satsade mycket på mässan. Det här är fortfarande en ny mässa och med två pandemi-år bakom oss så behöver mässan hitta sin form. Så då är det roligt när vi märker att utställarna är på, och då blir det också roligare att utveckla mässan vidare. 
 

Förändrade förutsättningar

Temat för årets mässa var lantbruket i förändrat klimat, vilket bland annat lyftes i olika demoodlingar med grödor som sötpotatis men även i en demoodling med höstvete. 

– Höstveteodlingen var nog bland det som väckte mest intresse och uppmärksamhet hos lantbrukarna, och att det faktiskt ser så pass bra ut som det gör med höstvete här. Lantbrukarna kanske såg att det finns en potential att odla höstvete även på våra breddgrader, vilket skulle underlätta något enormt. För vi har kort vår och ett kort fönster när vi ska få in hela vårbruket, så skulle vi kunna höstså något och att det blir kommersiellt gångbart, så skulle det vara jättebra för lantbruket här, säger Beatrice och fortsätter:

– Det finns en stor potential i att utveckla spannmålsodlingen här i norra Sverige och ett år som detta blir vikten av att utveckla odlingen och minska behovet av att köpa in spannmål från andra delar av landet extra tydlig.
 

– I markhotellet har vi anlagt fasta odlingsbäddar, så kallat market gardening. Man lägger bäddarna ovanpå marken och fyller på med organiskt material hela tiden. Sen odlar du grönsaker, blommor och annat på de här, så blir bäddarna bättre och bättre för varje år, berättar Beatrice om ett av projekten som visades upp på mässan.

Flera höjdpunkter

Maskin­demonstra­tionerna som anordnades var enligt Beatrice också en av mässans höjdpunkter. 

– Maskin­demon­stra­tio­ner drar alltid stor publik och i år lämnade vi lite öppet för maskinhandlarna att visa det de ville. Christer Johansson, tidigare Jordbruksverket, medverkade som speaker, och guidade vant åskådarna genom demonstrationen.  

En annan höjdpunkt var en demo med en dikningsplog, som visades upp av Projekt Studiecirklar underhåll och förvaltning av diken tillsammans med en lokal täckdikningsentreprenör. 

– En stor del av åkermarken i norra Sverige är i behov av förbättrad markavvattning och behovet väntas bli än större i och med ett förändrat klimat som kommer leda till både ökad risk för stora nederbördsmängder och till torrperioder. Därför var kändes det bra att kunna dema en täckdikesplog och att det var ett så stort intresse av att se detta. Även i årets ”Gropen” låg fokus på markavvattning och hur marken påverkas av för mycket eller för lite vatten.

– Vårt mål med mässan är att den ska utvecklas till att bli en bra mötesplats för norra Sveriges lantbruk. Vi känner att vi har kommit en del steg på vägen men att mässan måste få fortsätta utvecklas, säger Beatrice Ramnerö, projektledare Gröna Näringar. 

Fler trädgårdsföretagare

Ett projekt som Beatrice tyckte var roligt att visa upp var något de kallar för markhotellet, som drivs av Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten tillsammans med projekt Gröna Näringar. 

Målet med projektet är att få fler trädgårdsföretagare i norr. 

– I projektet hyr vi ut odlingsbäddar till potentiella trädgårdsföretagare, nu har vi två företag och tanken är att skala upp det nästa säsong. Projektet ska bidra till att den ska bli enklare att starta en kommersiell odling av trädgårdsprodukter.

Politiker fick ordet

Under mässan arrangerades även en politisk paneldiskussion med regionala politiker, där det diskuterades vad politikerna tillsammans kan göra för att stärka lantbruksnäringen i norra Sverige. 

– Den gröna omställningen och hur den påverkar näringslivet är något som diskuteras mycket i norra Sverige, men det fastnar vid exempelvis stålindustrin och vätgasproduktion. Det handlar inte så mycket om lantbruket och livsmedelsnäring i dagsläget. Så vi pratade också om hur vi skulle få i gång den positiva spiral som finns i det övriga näringslivet här även inom lantbruket. 

I paneldiskussionen lyftes även det förändrade politiska läget, hur det påverkar lantbruket och politikerna diskuterade bland annat livsmedelsberedskap och försörjningsförmåga. 

– Där är politikerna överens om att läget måste förbättras, men vi måste också se resultat ute på gårdarna, det får inte fastna vid diskussion.

En av hållpunkterna på mässan var en diskussion mellan regionala politiker om hur de tillsammans kan stärka livsmedelsproduktionen i norr. 

Fira och nätverka

På kvällen efter mässans första dag anordnades en mässfest på en restaurang i Piteå, dit mässbesökare och utställare var välkomna. Det bjöds på musik och pizza med lokala toppings. 

– Många av utställarna reser långt för att komma till mässan och då känns det kul att kunna fånga upp dem även på kvällen. För att de ska kunna nätverka ännu mer både med varandra och de lantbrukare som var på plats. 

Nästa år får mässan en ny huvudman i Hushållnings­sällskapet Norrbotten/Västerbotten, och projekt Gröna Näringar kommer istället finnas med som samarbetspartner. Mässan kommer gå av stapeln 23 till 24 augusti 2023. 

 

Öjeby Lantbruksmässa

Öjeby Lantbruksmässa arrangeras av projekt Gröna Näringar i samarbete med Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten, Sparbanken Nord, Lantbrukarnas Riksförbund, Grans Naturbruksgymnasium och Länsstyrelsen Norrbotten

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste