Lågt förtroende för politikernas förståelse

Mer än hälften av Sveriges lantbrukare tycker inte att regeringen har visat förståelse för lantbrukets villkor. Det visar en undersökning från Landshypotek Bank.  

Enligt lantbrukarna visade den förra regeringen dålig förståelse för branschen. Foto: Ninni Andersson/ Regeringskansliet

– Allt fler har på senare tid fått upp ögonen för att det behövs ett starkt lantbruk för att säkerställa livsmedelsförsörjningen. Politikerna är viktiga för att skapa rätt förutsättningar, och för att kunna göra det behöver de förstå lantbrukarnas villkor och vardag; utmaningar och möjligheter, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek Bank, i ett pressmeddelande. 

Över hälften av de svarande ansåg att den tidigare regeringen var den samhällsinstitution som haft minst förståelse för branschen, medan var fjärde lantbrukare ansåg att riksdagen haft minst förståelse.  

–  Resultatet av den här enkäten ger en tydlig vink om att politiker behöver tala med lantbrukarna och inte bara om lantbrukarna, säger Per Lindblad. 

Undersökningen visar också att lantbrukarnas förtroende för lokala politiker och myndigheter varierar i olika delar av landet. I exempelvis Götalands mellanbygder svarade 44 procent att Länsstyrelsen har minst förståelse för lantbrukarnas villkor. I Svealands skogsbygder svarade i stället 23 procent att kommunala politiker är minst insatta.  

Undersökningen genomfördes utav Landja Marknadsanalys 

Här kan du läsa resultatet från undersökningen 

Resultatet i korthet 

Var i landet en lantbrukare är verksam verkar påverka förtroendet för myndigheter och politiker 

  • Mellersta Sveriges skogsbygder sticker ut vad gäller andelen lantbrukare som tycker att offentliga beslutsfattare på lokal/regional nivå har dålig förståelse för lantbruket. Nästan en fjärdedel av lantbrukarna (23 %) svarar där att de tycker att kommunala politiker är de som har minst förståelse. Det är nästan dubbelt så stor andel jämfört med den nationella snittstorleken på andelen lantbrukare som tycker så (12 %). 
  • Nästan hälften av lantbrukarna i Götalands mellanbygder (44 %) svarar att de tycker att länsstyrelsen har minst förståelse för lantbrukets villkor. Andelen är mer än dubbelt så stor som det nationella snittet för lantbrukare som tycker så (17 %). 
  • Motsatsen gäller i Mellersta Sveriges skogsbygder och Norrland – där är det en väsentligt mindre andel av lantbrukarna (3 % respektive 5 %) som svarar att de tycker att länsstyrelsen har minst förståelse för lantbrukets villkor. 
  • På nationell nivå svarar drygt hälften (53 %) av lantbrukarna att regeringen är den del av samhället som de tycker har minst förståelse för lantbrukets villkor. Mer än var fjärde (28 %) svarar att det är riksdag respektive allmänheten/konsumenterna. 

Källa: Landshypotek Bank 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 21 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste