Stabil mjölkavkastning trots utmanande år

Årsresultatet från Växas Kokontrollen visar en svag minskning för medelavkastningen, som landade på 10 917 kilo ECM.  Resultatet visade också att koantalet har minskat, men att medelkoantalet i besättningar har ökat.

Stora kostnadsökningar har orsakat ett utmanande år för många mjölkproducenter, men mjölkavkastningen har legat kvar på en stabil nivå ändå. Det visar siffror från Växa Sverige. Foto: Carolina Wahlberg

Förra året (2020/2021) låg medelavkastningen i svenska besättningar enligt Växa på 11 009 kilo energikorrigerad mjölk, ECM. Årets resultat visar en liten minskning till 10 419 kilo mjölk eller 10 917 kilo ECM.

– Kostnadsökningarhar utmanat mjölkföretagarna och i mars, när kostnaderna ökade kraftigt, sjönk mjölkinvägningen. Ett högre mjölkpris och lantbrukarnas arbete och engagemang har dessbättre gjort att avkastningsminskningen inte blev så stor som vi befarade i våras, säger Jessica Kinnander, avdelningschef Kokontrollen, i ett pressmeddelande.

– De höga foderpriserna har säkert påverkat avkastningen. Många lantbrukare väljer ett foder med lite sämre kvalitet och man har tagit bort fiberfoder på vissa ställen i landet. Jag kan tänka mig att många rådgivare/lantbrukare var snabbare att sänka fodergivorna i takt som mjölkavkastningen sjönk under laktationen. De som inte bundit sitt pris på kraftfoder fick en väldigt kraftig prisstegring i slutet av februari i samband med Rysslands invasion av Ukraina och det kan ha påverkat mjölkavkastningen nedåt. Det tog också ett tag innan mjölkpriserna kom i kapp och kompenserade för de höjda foderpriserna, tillägger Kurt Hallberg, produktionsrådgivare på Öland.

För Holsteinkorna, som är den största rasen med en rasandel på 57,98 procent, låg årsavkastningen på 11 367 kilo ECM. För SRB-korna, som har en rasandel på 31,5 procent, låg medelavkastningen på 10 445 kilo ECM. Enligt Växa visade årskörningen att besättningar anslutna till dem och Kokontrollen toppade listan, vad gäller medelavkastning i helårsbesättningar anslutna till olika föreningar, och hade en medelavkastning på 10 927 kg ECM.

Enligt Växa visade årskörningen även att medelkoantalet i landets besättningar har ökat från 97 kor förra året till 99 kor. Däremot har koantalet minskat med 5,5 procent, vilket är mer än tidigare år. Även antalet besättningar har minskat med cirka 7,3 procent.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 23 september 2022

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste