feb
27
2023

Börja med biogas

Seminarium om gödsel som energikälla

Lär dig hur man skapar en hållbar energikälla från den egna gödseln! Under seminariet ges tre perspektiv på hur man ska tänka när man börjar med biogas, och det finns gott om tid för frågor och diskussion. Biogas kan användas till både uppvärmning och som fordonsbränsle. Sett till omvärlden och de förväntade energipriserna de närmaste åren blir egen produktion av biogas ett mer och mer attraktivt alternativ för fler. Det bekräftas även av det stora antalet ansökningar till Klimatklivet för gårdsbaserad biogasproduktion som kom in 2022.

Plats: Rådde Gård, Länghem

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad, Agroväst Gröna Möten och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund som driver projektet ”Fossilfri Boråsregion” vilket fokuserar på olika tekniker för att skapa en mer hållbar region. En väg framåt är småskalig biogasproduktion som dels minskar beroendet av fossila bränslen, och dels ökar självförsörjningsgraden av energi i regionen.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare eller rådgivare.

Anmäl dig via www.gronamoten.se senast 21 februari. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18.

Varmt välkommen!

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland och LRF.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste