Det går inte att fatta fel beslut

Krönika: Brukar du tänka att det här beslutet är det optimala och sedan göra tvärtom? Nej, jag tänkte väl det. Vardagen består av många val och beslut som ska tas. En del sker medvetet och andra utan att du reflekterar över det. Vissa beslut kräver mer underlag än andra och en del går att fatta på den sköna magkänslan. Det senare behöver inte vara fel baserat på dina värderingar, men är inte optimalt i alla lägen.

 

Den rationella beslutsprocessen leder dig att alltid fatta rätt beslut givet den information du har vid beslutstillfället. En tydlig problemformulering, en analys av olika alternativ och konsekvensen av dessa, ett val som passar dig eller ditt företag, en implementering och inte minst en uppföljning av resultatet. Vi lever i en orolig värld med många osäkra faktorer kring vad som ska hända med inflation, räntor, konjunktur för att nämna några. Och förutsättningarna kan ändras snabbt. Sällan har det varit så viktigt att sätta upp mål, följa upp och vara beredd att ompröva. Det innebär att många beslut som rör företagets ekonomi ska fattas. Stress har aldrig varit bra för kloka beslut. Det finns en anledning till att vissa yrken har väldigt tydliga manualer hur problem ska lösas och beslut fattas. En kirurg eller pilot fattar inte beslut på magkänsla eller stundens ingivelse utan följer en noggrann plan. Den har utarbetats över lång tid baserat på erfarenhet och kunskap. Det ger trygghet för alla inblandande parter.

Har man anställda är det viktigt att de känner sig trygga med dig som företagsledare och kan fokusera på sina uppgifter. En oro hos dem gör att de rationella besluten inte alltid tas och det kan få påverkan på företaget. Ta inte för givet att alla har samma information som du utan ställ krav på dig själv att vara kommunikativ, särskilt viktigt i oroliga tider. Tillsammans kan en bredare erfarenhet skapa bättre beslutsunderlag samt minska sårbarheten och risken för att en kris uppstår. En kris uppstår först när man inte vet hur man ska lösa något. Vilka omvärldsfaktorer har störst påverkan på ditt företag och därmed viktigast att ha koll på?

Binda räntan, valutasäkra EU-stödet, prissäkra skörden, rörligt eller fast elprisavtal, säkra tillgången på insatsvaror är bara några exempel på faktorer att fatta beslut kring. Det viktiga är att ha en strategi och veta hur prissvängningarna kan komma att påverka just ditt företag ekonomiskt. Det grannen gör behöver inte vara rätt för dig. Det viktiga är att fatta beslut på den information man har och nu vet du ju att det inte går att fatta fel beslut. Låt gå har sällan varit en bra strategi.

 

Rolf Åttingsberg
Handelsbanken

Artikeln publicerades onsdag den 01 februari 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera