maj
30
2023

Precisionsteknik i fält

VAD ÄR PÅ GÅNG?

Utvecklingen av precisionsteknik går framåt på bred front. Tekniken är nu bättre anpassad för att passa alla gårdar. Kom och lyssna på vad firmorna har på gång. Vi lär oss mer om bland annat vilka verktyg vi kan använda för att årsmånsanpassa kvävegivan efter variationer på skiftet samt hur vi kan säkerställa en bra spridningsbild. Efter en gemensam uppstart får vi information på tre stationer.

Station 1 Inställning av gödningsspridare och vanliga fel

Station 2 Anpassad kvävegiva utifrån årsmån, skifte och skördenivå

Station 3 Ny teknik, styrning och precision
 

Plats: Bolstad prästgård, SE-464 66 Mellerud, Sverige.

Evenemanget är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen, Greppa Näringen och Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare.

Viktigt att du anmäler dig senast 24 maj via www.gronamoten.se. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut och en länk till en e-postadress du anger i anmälan.

Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. 

Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF och Nötkreatursstiftelsen.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vem bestämmer vem det är som har rätt att vara bonde? 

Krönika: På 60-talet premierade lantbruks­nämnden ett urval av gårdar som kunde få bidrag för investeringar samt låga räntor på sina lån. Dessa gårdar rustades upp i koncentrerad rationalisering (KR) medan granngårdarna många gånger fick stänga ladugårdsdörrarna och arrendera ut marken. Efter inträdet i EU, blev betesputsen ett verktyg för att den bortvalda bonden fortsatt kunna ha kvar marken och ta igen jordbruksstödet. Vilket har lett till ytterligare svårigheter i norrländska bygder att utvidga produktionsgårdarnas arealer. 

 

Kommentera