Gödselspridning bör exkluderas från djurhållares tillståndsprocesser

Animalieproducenter med många djur behöver anmäla sin verksamhet till kommunen eller söka miljötillstånd hos länsstyrelsen. Nu rekommenderar Jordbruksverket att gödselspridning och dess miljöpåverkan inte bör ingå i dessa prövningar. 

En förhoppning med Jordbruksverkets nya riktlinjer är att alla djurhållare ska få likartad bedömning av sina tillståndsansökningar, oavsett var i landet man bor. Foto: Mostphotos

Gödselspridning och odling tillhör inte djurhållning utan växtodling, och den miljöpåverkan som en odling medför regleras genom regler, som gäller för alla lantbrukare. Därför bör gödselspridning inte ingå i de tillståndsprocesser som krävs för lantbrukare med många djur. Det är Jordbruksverkets ståndpunkt, som nu förtydligas i en vägledning till prövande myndigheter. 

Kortare handläggning

– Det här är helt i linje med Jordbruksverkets förenklingsarbete. Genom att tydliggöra vad vi anser ska ingå i en anmälnings- eller tillståndsprocess för djurhållande verksamheter vill vi bidra till att villkoren för företagen blir mer förutsägbara och handläggningstiderna kortare, säger Christina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Lika bedömning

Arbetet med att förenkla för djurhållare sker inom ett uppdrag som leds av Tillväxtverket, i samverkan med bland annat Jordbruksverket.

– Samarbetet med Jordbruksverket möjliggör en förenkling inom befintlig lagstiftning. Genom att utgå från företagens behov och bidra med en tolkning av reglerna blir det enklare för företagen, med minskat uppgiftslämnande och mer lika handläggning, oavsett var i landet företagen verkar, säger Elisabeth Backteman, generaldirektör på Tillväxtverket.

Det här bör ingå i en tillståndsprövning eller anmälan av en djurhållande verksamhet

Det är djurhållningen som är tillstånds- eller anmälningspliktig, och inte växtodlingen. Det är djurhållningens påverkan på miljön och närområdet som ska beskrivas.

De delar som ingår i djurhållningen är, enligt Jordbruksverkets bedömning, djurstallar samt lagringsutrymmen för foder och gödsel.

Djurhållaren bör exempelvis beskriva lukt och buller från djurstallarna, foderhanteringen och gödsellagringen samt transporter till och från dessa platser.

Källa: Jordbruksverket

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 16 juni 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Intensiv period för landets superhjältar

Krönika: När jag får frågan vilken årstid som är min favorit har våren alltid varit mitt självklara svar. Våren är den årstid som alltid legat mig närmast hjärtat. De som känner likadant gör säkert det på grund av att dagarna blir längre, att fågelsång kan höras från tidig morgon till sen kväll och på grund av att naturen återigen börjar ta färg. Men även fast jag också uppskattar fågelsång och långa, soliga dagar så är inte det anledningen till att jag tycker att våren är extra speciell. 

 

Kommentera