nov
23
2023

Underhåll av diken i vått och torrt

MARKAVVATTNING OCH DIKESUNDERHÅLL

Kanske har du ett mindre dike som eventuellt gränsar till en granne som inte vill göra något? Eller ingår du i någon av de 5 500 markavattningsföretag som finns i Västra Götaland?

Vad har du som deltagare i ett Markavvattningsföretag för rättigheter och skyldigheter? En förutsättning för livsmedels- och skogsproduktion är en bra markavvattning. Växter och skog kan ta upp mer näring, öka skörden och därmed öka kolinlagringen i biomassan.

Att underhålla sina diken på rätt sätt är också viktigt för den biologiska mångfalden. På träffen kommer vi fördjupa oss i ämnet och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

Plats: Hemvärnsgården 442 60 Kode

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare samt företags- och myndighetsrepresentanter.

Evenemanget samarrangeras av Länsstyrelsen, LRF och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till den e-postadress du anger i anmälan.

Vid frågor kontakta lars.svensson@agrovast.se eller telefon 070-3773024.

Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 20 november.

Varmt välkommen! Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera