Onödigt stora livsmedelsförluster bland fisk och skaldjur

En ny rapport visar att stora mängder fisk och skaldjur som hade kunnat bli mat, kastas tillbaka i havet på grund av skador eller för låg efterfrågan.

Konsumtionsvanor och skador på fisken gör att en del fisk rensas direkt på båten. Foto: Mostphotos

Rapporten som beskriver flödena inom fisket 2021, visar hur vildfångad fisk och skaldjur faktiskt tas tillvara i det svenska havsbaserade fisket. I rapporten diskuterar man även med branschföreträdare och enskilda fiskare, varför fisk som fångas inte används till livsmedel. Resultatet visar att:

  • Livsmedelsförlusterna var ungefär 8 procent, motsvarande 4000 ton, av den fisk som fiskas i syfte att gå till livsmedel men som inte går vidare i livsmedelskedjan.
  • Av det totala fisket så gick 67 procent, motsvarande 103 000 ton inte till livsmedel utan var planerad att gå till foderproduktion.

Olika orsaker

En orsak till att framför allt fisk kastas tillbaka i havet är att den blivit skadad av säl och fåglar. Men det är också så att vissa fullt ätliga fiskar eller detaljer av fiskarna inte efterfrågas av konsumenterna. Det gör att en del fisk rensas direkt på båten.

– Arter som sill, skarpsill, tobis och karpfiskar skulle vi kunna äta i högre grad, likaså köttet från siklöja och torskrom, säger Lina Waara fiskeripolitisk utredare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Kostråd påverkar

Majoriteten av sillen och skarpsillen som fångas går till foder. Det beror på att efterfrågan är låg och att regleringar gör det olönsamt att låta fisken gå till livsmedel. Efterfrågan påverkas bland annat av rekommendationer till vissa grupper av konsumenter, att begränsa intaget av Östersjösill på grund av miljögifter. Andra faktorer som har betydelse är affärsöverenskommelser, båtarnas storlek och hamnarnas utformning.

– Ur både ett resursperspektiv och beredskapsperspektiv är det viktigt att se hur mer fisk kan gå till livsmedelsproduktion i Sverige, säger Christina Nordin generaldirektör på Jordbruksverket.

Det finns potential att öka andelen fångster som går till livsmedel. I rapporten pekar man på att det behövs satsningar på teknik- och produktutveckling, ökad kunskap om miljögifter i Östersjön, förbättrad infrastruktur, att begränsa rovdjursskador samt regleringar som motverkar olagliga utkast.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 27 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste