Sluta romantisera bilden av svenskt lantbruk

Krönika: En sak som jag reflekterat mycket över under min utbildning till Husdjursagronom är hur lite samhället faktiskt vet om hur vår mat produceras. Detta leder till att lantbruket i dag till stor del styrs av konsumenter med alldeles för lite kunskap. 

En romantiserad bild av hur vår mat blir till kan leda till mer eller mindre chockartade reaktioner när konsumenterna får inblick i den verkliga produktionen. Ifall den romantiserade bilden många konsumenter hade sedan innan inte stämmer överens med verkligheten får jag känslan av att de tar avstånd från att lära sig mer. 

Konsumenten måste nödvändigtvis inte ha en dålig eller felaktig bild av hur vår mat produceras, de kanske inte ens har någon uppfattning överhuvudtaget. Men då är frågan, är det ens möjligt för konsumenten att föreställa sig hur dagens produktion går till? Att det finns robotar som likt en robotdammsugare suger upp gödsel, att man med hjälp av sensorer på traktorn kan anpassa gödningen efter enskild gröda eller hur stora avelsframsteg det gjorts för att öka tillväxten inom gris- och fjäderfäproduktion? 

Även forskningen har gått väldigt snabbt framåt. Att utfodring av alger till mjölkkor undersöks för att minska metanutsläpp och att det undersöks i vilken utsträckning man kan ersätta soja med proteinfodermedel producerade i Sverige är nog inget gemene man har kunskap om. Lantbruket är under ständig utveckling och det är inte rätt att begära av konsumenten att den ska hänga med på allt, men en grundläggande förståelse för hur maten på bordet producerats är viktig för att kunna göra medvetna val baserade på kunskap.

Lantbruket måste sluta romantiseras för att lantbrukare och konsumenter ska kunna jobba tillsammans mot en mer hållbar livsmedelsproduktion. Konsumenterna behöver säker livsmedelsförsörjning, något som våra svenska lantbrukare har potential att ge. Självförsörjningsgraden av många livsmedel är i dag väldigt låg, trots att Sverige har stora möjligheter att öka produktionen. För en säker livsmedelsförsörjning krävs det att lantbrukarna får så mycket stöd och förtroende som det bara går, en romantiserad bild av lantbruket gör det väldigt svårt för konsumenten att inse vad det faktiskt kostar att producera högkvalitativa livsmedel.

Något som konsumenten enkelt kan göra för att stötta våra svenska producenter är att medvetet välja svenska livsmedel när de handlar. Det är speciellt viktigt nu i det världsläge vi befinner oss i, men det kanske inte är något den svenska konsumenten är medveten om. 

Men det är heller inte så lätt för konsumenten att få sig en uppfattning, och väcka ett intresse om hur den verkliga produktionen faktiskt ser ut. Det blir speciellt svårt när uppfödningen av slaktkycklingar smutskastas på Sveriges gator och reklamen på TV enbart visar kor på grönbete, samtidigt som de framställs som miljöbovar på grund av tveksamma klimatberäkningar. Är det verkligen en långsiktigt bra idé att fortsätta marknadsföra svenskt lantbruk med ett förlegat romantiserat budskap? Kunskap måste spridas, men den som sprider kunskap måste då också ta ansvar för att visa en rättvis och ärlig bild av produktionen.

 

Cecilia Olson

Ålder: 21

Bor: Ursprungligen från Dalsland, men bor i Uppsala.

Utbildning: Husdjursagronom år 4

Koppling till de gröna näringarna: Uppvuxen på gård med skogsbruk och har gått på naturbruksgymnasium innan jag började plugga till agronom.

Hjärtefrågor inom lantbruket: Hur man på bästa sätt ska kunna nå ut med kunskap till personer utanför de gröna näringarna.

 

Cecilia Olson
Husdjursagronomstudent

Artikeln publicerades tisdag den 28 november 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste