Intensiv övervakning för att bekräfta smittans utbredning

Det råder ökad vaksamhet för afrikansk svinpest (ASF) i Sverige, både bland jägare, grisuppfödare och veterinärer. Sedan utbrottet utanför Fagersta i september fattar också ansvariga myndigheter beslut om provtagning vid betydligt lägre misstankegrad än förut. Syftet med detta är att säkerställa att smittans utbredning är begränsad till kärnområdet. 

Tidig upptäckt är en viktig faktor i bekämpningen av ett ASF-utbrott. På grund av ASF-utbrottet i Fagersta har ansvariga myndigheter just nu låg tröskel när det gäller provtagning för ASF. Foto: Mostphotos

Varje provtagning av en tamgrisbesättning medför ett myndighetsbeslut om ”spärrad besättning till följd av misstanke om afrikansk svinpest”, vilket betyder just misstanke, inget mer än så. Spärrbeslut innebär att inga djur får lämna gården. Syftet med det är att begränsa spridning, utifall provsvaret skulle visa sig vara positivt. 

Många frågor

– Vi får mycket frågor i samband med provtagning och spärr på tamgrisbesättningar i olika delar av landet. Vi förstår att myndighetsbeslut om ”spärrad besättning till följd av misstanke om afrikansk svinpest” kan väcka både oro och frågor. Men det är viktigt att komma ihåg att detta är en åtgärd som görs flera gånger per år enligt ordinarie rutiner. Om en allvarlig djursmitta påvisas ska vi ha minimerat risken för spridning. Samtidigt vill vi vara tydliga med att det nu sker fler provtagningar på lägre misstankegrader för afrikansk svinpest. Det handlar om att öka tryggheten, säger Lena Hellqvist Björnerot, Sveriges chefsveterinär, Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Låg tröskel för provtagning

Hittills har alla provtagningar utanför kärnområdet varit negativa. Misstanken har därmed avslagits och spärren har hävts. I det fall resultatet skulle vara positivt så kommer det enligt Jordbruksverket att meddelas skyndsamt via direktkontakt med berörd djurägare och i en rad andra kanaler. 

Myndigheternas uppmaning till djurägare och veterinärer är fortsatt att höra av sig vid minsta misstanke om ASF, även om misstankegraden är låg.  

 

Emma Sonesson
Emma Sonesson
Tel: 073-6504983
E-post: emma@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 08 december 2023

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är en agronom?

Krönika: Sommarkänslan kom till Uppsala med dunder och brak, likaså gjorde examen. Agronomekonom var ingen titel som var given i mina yngre år. I mina umgängeskretsar hemifrån eller i andra konstellationer, utanför lantbruket, är det förvånansvärt få som vet vad en agronom är, inte minst gör. Det är synd, med tanke på vilket brett spann de fem inriktningarna täcker; ekonomi, mark- och växt, livsmedel, husdjur och landsbygdsutveckling. I ärlighetens namn hade jag till en början svårt att formulera en bra förklaring för de frågvisa i min närhet, och vilka jobb en agronom kan få beroende på vilken väg denne tar. 

 

Kommentera