jan
30
2024

Kurs/workshop- Trimma din nötköttsproduktion!

Vilken foderstrategi är bäst/lönsammast på din gård utifrån årets grovfoder? Hur får vi bäst tillväxt till acceptabel kostnad, arbetsbelastning och klimatpåverkan. Vilket foder behöver köpas in och vad skulle vara möjligt att sälja.

När: 30 januari 

Var: Gudmundsgården, Slöinge

Program:

9:00 Kaffe och frukostmacka

9:30-12:00 Föreläsning och workshop/diskussion om lämpliga strategier.

• Föreläsning om 2023 års skörd, hur ser det ut, hur kan vi använda fodret på bästa sätt. Vilket produktionsresultat kan vi räkna med. Stallmiljöns inverkan på produktionsresultatet kommer också att tas upp.

• Foderanalyser, 2023 var ett speciellt år på många sätt. Vi går igenom hur foderanalyserna tolkas och hur de kan kompletteras.

• Workshop, grupparbete om lämpliga gårdsstrategier. Där deltagare har med egna foderanalyser utgår vi ifrån dessa.

12:00-13:00 Lunch

13:00-ca 15:30 Gårdsbesök med fortsatta diskussioner om foderekonomi och olika gårdsstrategier. Gårdsbesöket är hos Andreas Måttgård som har en helintegrerad dikalvsproduktion med drygt 100 kalvande. Är KRAV certifierad, betesbaserad och har utegångsdjur. Andreas ska snart bygga för att kunna ta in djuren vid behov. Brukar drygt 400 ha och tänker lite annorlunda kring foder och kostnader. Har god lönsamhet med mycket låga foderkostnader. Målsättningen är att slakta vid 30 månader och att ungdjuren får 3 betessäsonger.

Anmälan: Senast 25 januari 2024. Anmälan görs på Lantbruksråd i Västs hemsida www.lantbruksradivast.se eller till kurser@lantbruksradivast.se (För att din anmälan ska vara komplett behöver vi ha: namn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer). Frågor: Maila eller ring Maja-Lena (Malla) info@lantbruksradivast.se eller 070-207 51 67

Kursen finansieras med medel ur Greppa Näringen och Länsstyrelsen i Halland

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera