maj
14
2024

Underhåll av diken i vått och torrt

Klimat och miljöanpassning.

En förutsättning för en god livsmedels- och skogsproduktion är bra markavvattning. Att underhålla sina diken på rätt sätt är även viktigt för den biologiska mångfalden då de ofta är värdefulla biotoper. På träffen kommer vi fördjupa oss i underhåll av diken i vått och torrt och även regelverken när det gäller diken och dikesrensning.

När: 14 maj 12.00-16.00

Var: Kvibille Gästgivaregård i Kvibille

Evenemanget samarrangeras av Gröna Halland, LEVA Halland och Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt och vänder sig till lantbrukare, skogsbrukare och markägare.

Mer information och anmälan: Senast 7 maj via https://gronamoten.agrovast.se/kalender/underhall-av-diken-i-vatt-och-torrt-4/

Vid frågor kontakta emma.svensson@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. 

Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen, Region Halland, LRF, Nötkreatursstiftelsen, Sparbanksstiftelsen Lidköping, Sparbanksstiftelsen Skaraborg och Fyrbodals kommunalförbund.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Slutpriserna för skörd 2023 - inklusive efterbetalningar

Nu är nivån klar för alla aktörers efterlikvid som är med i Jordbruksaktuellts prissammanställning över slutpriserna för leverans i skörden 2023 inklusive efterbetalningar. En lägre skörd än 2022 och med stora kvalitetsproblem blev utfallet för skörden 2023. Samtidigt föll de globala spannmålspriserna och drog med sig de svenska priserna.  Foderspannmål och oljeväxter var de som stack ut med de högsta prisnedgångarna jämfört med 2022.

 

Kommentera