Så syns du på nätet

Nu finns en tjänst som visar hur många som söker på ditt namn på Google. Sidan Googlad.nu har tagits fram av ett företag som arbetar med sökoptimering.

Tjänsten har startats av företaget Be Better Online. De jobbar med frågor kring hur man syns så bra som möjligt på sökmotorer. Som exempel nämner de att Anja Pärsson har blivit googlad 22 000 gånger och Michael Jackson 185 miljoner gånger. Svaret som fås är inte exakt och om det är lågt redovisar Google det som otillräckligt. Då visar Googlad.nu det som värde mellan 0 och 90 gånger.
– Det baserar sig på att vi sett att om antalet sökningar är mer än 90 brukar man få en redovisad siffra, säger Carl-Gustav Öberg som driver Be better Online till Ny teknik.
Han påpekar dock att det fortfarande är ungefärliga siffror.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 26 mars 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste