Analysera dina transporter

I takt med att gårdarna växer i storlek, växer också avstånden mellan fälten och lager och därmed också antalet kostsamma transporter. Är din egen traktor, en inhyrd traktor eller en lastbil den mest lönsamma transportlösningen? Danska Dansk Landbrugsrådgivning har utvecklat en beräkningsmodell för att optimera dessa transporter.

Allt fler och allt längre transporter är ett faktum som lantbruket står inför då gårdarna växer i storlek. Planering och logistik blir då allt viktigare i jakten på att hålla kostnaderna nere. Att göra en transportanalys kan vara på sin plats för att hitta den mest optimala transportlösningen.

Mycket data

Det analysverktyg som Dansk Landbrugsrådgivning tagit fram i samarbete med danska Agrotech och utgörs av en excelbaserad fil. Grundtanken är att man ska koppla data om gårdens fält med grödor, gödselgivor, skördenivå av spannmål, halm, ensilage med mera från det danska växtodlingsprogrammet Mark-Online. Man kan också manuellt mata in all data direkt i analysverktyget. Det senare alternativet är dock betydligt mer tidskrävande då det är en stor mängd data som ska knappas in.
Utöver grunddata om fälten ska man även mata in avstånd till de olika markerna från brukningscentra, information om genomsnittlig körhastighet, priser på maskiner och drivmedel samt kapaciteter på transporter, stallgödselspridare och skördemaskiner.

Jämföra lösningar

När all data är inlagd görs en beräkning av transporternas mängd, ekonomi, bränsleförbrukning och tidsförbrukning. Tanken är sedan att resultatet ska ligga till grund för en optimering av transporter samt placering och fördelning av grödor för att på bästa sätt undvika onödiga kostnader.
Med hjälp av resultatet kan man också belysa vilken transportlösning som är det bästa alternativet att transportera olika grödor. Det kan exempelvis vara billigare att hyra in en lastbil eller en entreprenör med bättre kapacitet till att köra halm medan det är billigare att använda sig av egna maskiner till transport av spannmål från samma fält.
Med en transportanalys kan man också räkna ut vad det skulle kosta i transporter att expandera arealen ytterligare med mer mark en bit bort från gården.

Ger en fingervisning

Michael Højholdt på Landscentret Planteproduktion är en av dem som varit med och utvecklat modellen.
– Beräkningen blir inte mer noggrann än den data som man matar in i modellen. Den blir heller aldrig helt exakt utan tanken är mer att den ska ge en fingervisning om kostnader och tidsförbrukning för att exempelvis kunna jämföra olika transportsystem, säger Michael Højholdt.
Programmet är gratis men Michael Höjholdt tror att den enskilde lantbrukaren kan ha vissa problem då det är relativt komplicerat.
– Det räcker inte med att mata in fyra, fem olika parametrar och sen trycka på en knapp, det är så mycket mer än så, säger Michael Höjholdt. Det bästa är att göra det tillsammans med någon av de rådgivare som vi tagit fram modellen med.

Peter Wellander
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades fredag den 26 mars 2010

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste