Marknadsinformation

Budget 2024: Sänkt bensinskatt och förlängt stöd till biogas

Jordbruksaktuellt presenterar ett urval av regeringens budgetproposition för 2024. Bland annat sänkt bensinskatt, förlängt biogasstöd och extra bidrag till enskilda vägar.

Läs mer »

 

  1. Läser in diagram
  2. Läser in diagram
  3. Läser in diagram
  4. Läser in diagram

 

 

Spannmål & Oljeväxter

Vete Företag Datum   Kurs  
Brödvete FOB Sverige EU 2023-08-14 276.80 SEK/dt Kortsiktig trend
Fodervete fritt gård England 2023-09-07 17.96 GBP/dt Kortsiktig trend
Fodervete Skåne Lantmännen 2023-09-18 205.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete FOB Frankrike 2023-09-15 23.64 EURO/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete fritt gård England 2023-09-07 24.50 GBP/dt Kortsiktig trend
Kvarnvete Skåne Lantmännen 2023-09-18 282.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Havre Företag Datum   Kurs  
Grynhavre Väst Lantmännen 2023-09-18 296.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Råg Företag Datum   Kurs  
Kvarnråg Öst Lantmännen 2023-09-18 225.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Korn Företag Datum   Kurs  
Maltkorn Väst Lantmännen 2023-09-18 312.00 SEK/dt Kortsiktig trend
Oljeväxter Företag Datum   Kurs  
Oljeväxter Lantmännen 2023-09-18 490.10 SEK/dt Kortsiktig trend

 

 

 
På begäran av Lantmännen visar vi sedan 2015-04-22 inte längre några av Lantmännens spannmålspriser.
 
 

Djur & kött


Gris Företag Datum   Kurs  
Slaktgris HKScan Agri 2023-09-18 19.90 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris KLS Ugglarps 2023-09-18 23.75 SEK/kg Kortsiktig trend
Slaktgris Danish Crown 2023-09-18 12.70 DKK/kg Kortsiktig trend
Smågris Danish Crown 2023-09-18 491.00 DKK/gris Kortsiktig trend
Smågris HKScan Agri 2023-09-18 720.00 SEK/gris Kortsiktig trend


Nöt Företag Datum   Kurs  
Ungnöt O Scan 2023-09-18 3675.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt O KLS 2023-09-18 4350.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R KLS 2023-09-18 4475.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungnöt R Scan 2023-09-18 3850.00 öre/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga O Danish Crown 2023-09-18 21.15 DKK/kg Kortsiktig trend
Ungtjur & kviga R Danish Crown 2023-09-18 22.80 DKK/kg Kortsiktig trend


Lamm Företag Datum   Kurs  
Lamm O Scan 2023-09-18 6027.00 öre/kg Kortsiktig trend
Lamm O KLS 2023-09-18 7000.00 öre/kg Kortsiktig trend

Ekonomi


Valutor Företag Datum   Kurs  
Danska kronor Riksbanken 2023-09-20 1.59 SEK/DKK Kortsiktig trend
Engelska pund Riksbanken 2023-09-20 13.75 SEK Kortsiktig trend
Euro Riksbanken 2023-09-20 11.88 SEK/EURO Kortsiktig trend
Norska kronor Riksbanken 2023-09-20 1.03 SEK/NOK Kortsiktig trend
USA-dollar Riksbanken 2022-08-02 10.26 SEK/USD Kortsiktig trend


Räntor Företag Datum   Kurs  
Statsfix 5 år Riksbanken 2023-09-18 2.92 % Kortsiktig trend
Stibor 1 mån Riksbanken 2023-09-18 3.92 % Kortsiktig trend


Energi


El Företag Datum   Kurs  
El spotpris Nordpool 2023-09-18 0.82 SEK/kWh Kortsiktig trend


Drivmedel Företag Datum   Kurs  
Diesel OKQ8 2023-09-18 21.28 SEK/l Kortsiktig trend
Etanol E85 OKQ8 2023-09-18 16.85 SEK/l Kortsiktig trend


Eldningsolja Företag Datum   Kurs  
Eldningsolja OKQ8 2023-09-18 17448.00 SEK/m³ Kortsiktig trend

Skog


Energisortiment Företag Datum   Kurs  
Grot Sveaskog 2015-05-21 78.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Skogsflis Energimyndigheten 2015-05-21 187.00 SEK/MWh Kortsiktig trend
Träddelar Sveaskog 2015-05-21 98.00 SEK/MWh Kortsiktig trend


Massaved, prima Företag Datum   Kurs  
Asp Mellanskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Asp Sveaskog 2023-09-14 395.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Sveaskog 2023-09-14 475.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Holmenskog 2023-09-14 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr SCA 2023-09-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Mellanskog 2023-09-14 465.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Södra 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Barr Norra Skog 2023-09-14 400.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Norra Skog 2023-09-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Södra 2023-09-14 545.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Holmenskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Mellanskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk Sveaskog 2023-09-14 505.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Björk SCA 2023-09-14 430.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Sveaskog 2023-09-14 485.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Mellanskog 2023-09-14 350.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Södra 2023-09-14 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend
Gran Holmenskog 2023-09-14 480.00 SEK/m³fub Kortsiktig trend


Timmer Företag Datum   Kurs  
Gran Mellanskog 2023-09-14 700.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Gran Norra Skog 2023-09-14 637.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Mellanskog 2023-09-14 760.00 SEK/m³to Kortsiktig trend
Tall Norra Skog 2023-09-14 752.00 SEK/m³to Kortsiktig trend


Skogsfastigheter Företag Datum   Kurs  
Mellersta LUDVIG & CO 2023-09-14 560.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Norra LUDVIG & CO 2023-09-14 385.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend
Södra LUDVIG & CO 2023-09-14 911.00 SEK/m³sk Kortsiktig trend


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vad är det som (inte) händer?

Krönika: Året var 1797. De första försäkringarna mot hagelskador på skördar i Europa började ta form. Hagelskurarna kunde ge betydande ekonomiska konsekvenser för den enskilde lantbrukaren och en förlorad produktion innebar svält för samhället. En försäkringslösning bidrog till att hjälpa lantbrukarna att möta meteorologiska fenomen, där yrkeskunskapen inte kunde påverka utfallet av skörden. Hur har försäkringslösningarna inom detta område utvecklats de senaste 225 åren?

 

Kommentera