Rättvik får rätt att ställa djurskyddskrav

Rättsviks kommun får rätt av Förvaltningsrätten i Falun att ställa krav på djurskydd i sin livsmedelsupphandling. Det är första gången Miljöstyrningsrådets krav på näbbtrimning, betessäsong, inredda burar och grisars golvyta och strö prövas i rätten. Krav har även ställts på antibiotika, transport till slakt och bedövning vid slakt. Det var grossistföretaget Servera som överklagade Rättviks upphandling till rätten.

- Det är bra att domstolen ger den upphandlande myndigheten rätt att ställa de krav de önskar på sina varor och att de kan motivera skälen för detta, säger Monica Sihlén projektledare på Miljöstyrningsrådet.

Möjligt med hårdare djurskyddskrav i upphandling

Förvaltningsätten bedömer att en upphandlande myndighet har stor möjlighet att bestämma själva vad de vill upphandla. Något som rätten anser att tidigare domar gällande antibiotika, transport och slaktmetod inte har tagit hänsyn till i tillräcklig utsträckning. Rätten skriver i sin dom ”Enskilda motiverade specifikations- eller kvalitetskrav på en vara i ett enskilt upphandlingsfall kan indirekt begränsa den fria rörligheten men ändå utgöra ett tillåtet krav enligt EU-rätten. Enligt förvaltningsrätten skiljer sig i detta avseende inte livsmedel från andra typer av varor.”

Förvaltningsrätten bedömer vidare att det är fullt möjligt att ställa krav som går längre än EU:s minimidirektiv så länge de är motiverade och inte strider mot någon av upphandlingsprinciperna. Här bedömer rätten att djurskyddskraven är objektivt utformade och motiveras med hänsyn på djurskydds- och miljöaspekter. Det framgår av det nya EU-fördraget (FEUF Artikel 13) att medlemsstaterna ska ta hänsyn till välfärd för djuren som kännande varelser.

Möjligheter för fler kommuner

- Vi vet att Rättviks kommun har ett starkt politiskt stöd i frågan och att det finns många fler kommuner ute i landet som också vill ställa djurskyddskrav men som tvekar på grund av den senaste tidens spretiga domar. Vi hoppas att den här domen ger dem fortsatt vilja att driva sina frågor, avslutar Monica Sihlén.

När det gäller den debatterade problematiken kring uppföljning av kraven är domen klargörande. Kraven kan ställas och går att följa upp eftersom leverantörsförsäkran är ett sätt som är förenligt med LOU och godtagbart i hela EU. Förvaltningsrätten i Falun avslutar domen med att konstatera att ”leverantörsbevis och skriftliga redogörelser uppfyller det gemenskapsrättsliga kontrollkravet”.

Ax:son Johnson vs. Rättvik

Det är grossistbolaget Servera, ägt av Antonia Ax:son Johnson, som överklagade Rättviks upphandling till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till Kammarrätten inom tre veckor efter beslutet.

Länk till domen i sin helhet finner du på Miljöstyrningsrådets hemsida: http://www.msr.se/PageFiles/5750/20110803103120574.pdf


Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 09 augusti 2011

Kommenterarer till artikeln

Johanna skrev 2011-08-12 10:55:31:

Bra jobbat tycker jag! Inte ska vi gynna de producenter som är sämst utan de som faktiskt gör ett bra jobb. Heja Rättvik!


Ulf Sundblad skrev 2011-08-11 17:07:59:

Mycket intressant! Nu finns det några vägledande domar att utgå ifrån: Förvaltningsrättens poängtering av beställarens ställning i EUs författningar är välgörande. Det går att hävda både djurskyddskrav och kvalitetsaspekter i underlag för upphandling.


Christer Ekdahl skrev 2011-08-10 10:00:23:

Mycket bra. Äntligen ett myndighetsbeslut som stöttar den svenska djurskyddslagstiftningen och därmed svensk livsmedelsproduktion. Hoppas flera kommuner nu ser möjligheten att "kasta ut" lågprisimport med tvivelaktig kvalitet.


Maria skrev 2011-08-09 14:52:58:

Heja Rättvik!!! Ett föredöme för andra kommuner och andra offentliga verksamheter.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera