GMO är negativt" /> GMO är negativt" /> Färre tycker att <font class="highlight">GMO</font> är negativt - Jordbruksaktuellt

Färre tycker att GMO är negativt

Allt färre konsumenter anser att genmodifiering av livsmedel är negativt. Det visar en enkätundersökning som Konsumentföreningen Stockholm har låtit göra bland sina medlemmar.

Bild: Konsumentföreningen Stockholm logotyp

Undersökningen visar att det idag är 46% som anser att genmodifiering av livsmedel är mycket eller ganska negativt, 1998 var motsvarande siffra 76%. Acceptansen är högre när det gäller GMO-livsmedel som anses erbjuda lösningar på miljö- och hälsoproblem, som livsmedel för allergiker eller grödor som bidrar till minskad användning kemikalier. Ekonomiska eller produktionstekniska aspekter värderas betydligt lägre, enligt ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att intresset för GMO har minskat bland konsumenterna. År 2012 är det 57 procent som säger sig vara intresserade av GMO-frågorna, jämfört med 80 procent år 1998.

– Detta kan kanske förklaras av att GMO-frågorna hamnat i skymundan jämfört med andra miljö- och hälsodiskussioner. Dessutom är mycket få GMO-livsmedel ute på marknaden. De efterfrågas inte av kunderna och köps därmed inte in av butikerna, säger Louise Ungerth, chef för konsument- och miljöfrågor på KfS, i ett pressmeddelande.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Artikeln publicerades tisdag den 17 juli 2012

Kommenterarer till artikeln

M skrev 2012-07-20 10:37:39:

Jag instämmer att kunskapen generellt är låg. Som exempel, att tro att om en gröda är genetiskt modifierad med laboratoriska medel så skall det leda till biologiskt enfald, minskat antal insekter, minskat antal fåglar. Det är ett fullkomligt befängt påstående.


J skrev 2012-07-18 17:55:06:

Konsumenter har generellt ingen kunskap öht om GMO, vad det innebär och vad det för med sig potentiella fördelar och nackdelar. Det är obehagligt hur de enorma företag kan smyga in det genom att paketera det som en lösning på miljö- och hälsoproblem. Ofta saknar många förmågan att se saker ur ett helhetsperspektiv. Den ena tänker "inga ogräs, hög hektarskörd", medan det finns perspektiv om biologisk enfald, minskat antal insekter, minskat antal fåglar, och vad detta betyder för ekosystemet och vad ekosystemet i sin tur betyder för oss.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste