Fosfor är ett grundämne som är ändligt, viket innebär att man inte kan återskapa det. Däremot har det gjorts framsteg i att återvinna fosforn från avloppsslam. Foto: Thinkstock
Allt fler länder satsar på att återvinna fosfor ur avloppsslam. I Slogh Slurry, utanför London har man börjat ta vara på fosfor från slammet.

– Ja, det varken ser ut eller luktar som om de här små vita kulorna kommer från avloppsvatten, säger Rosanna Kleemann, som forskar på fosforåtervinning vid Surreys universitet, till Sveriges Radio.

De små vita kulorna bildas i en speciell reaktorbehållare där fosforrikt avloppsvatten pumpas runt. Det har gjorts mycket forskning på detta de senaste åren, med målet att kunna återföra fosforn som gödsel till jordbruket.

OSÄKER TILLGÅNG
I juni sattes fosfor upp på EU:s lista över ämnen som har en osäker tillförsel, detta motiverar forskningen ytterligare. I dagsläget bryter man fosfor i olika gruvor, en stor del kommer från Marocko. Fosforn läggs på åkrar i form av gödsel, det ingår ofta även i fodermixer hos gris och fågel. När livsmedlet konsumerats hamnar en stor del av fosforn i avloppsvattnet.

Idag används en del av slammet som gödsling, men om gränserna för tungmetaller blir striktare kan användningen av slam eventuellt minska. Det finns olika typer av slam varav en del är mer kontrollerade genom RevaQ certifiering än andra.

ÅTERVINNING I SVERIGE
I Sverige har forskare kommit fram till en metod som innebär att man bränner avloppsslammet och biobränsle i ett kraftvärmeverk. Sedan tar man ur fosforn ur askan samt avlägsnar tungmetallerna. Bakom denna metod står forskaren, Yariv Cohen som forskat om vattenrening vid Sveriges Lantbruksuniversitet.

Denna typ av anläggning ska byggas i södra Sverige av återvinningsföretaget Ragn-Sells.

– Vi vill hitta en mer uthållig lösning, och vi tror att efterfrågan på fosfor kommer att öka. Det vi håller på med nu är att projektera en fabrik för att bearbeta cirka 30 000 ton aska, berättar Ragn-Sells utvecklingschef Anders Kihl, för Sveriges Radio.

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste

Framtiden bestäms här och nu – i alla fall till viss del

Krönika: Barn, kommer ni ihåg när vi flög utomlands på semestern? Detta kan mycket väl bli en fråga som ställs när familjen sitter framför datorn och kollar på semesterbilder i framtiden. Pandemins effekter på våra vanor kommer att få långtgående konsekvenser. Semesterresorna är bara en del av allt som ställs i ny dager. I den nya världen efter Covid 19 kanske det inte är möjligt att förflytta sig lika enkelt och billigt som förr i världen. Vill konsumenterna ens tillbaka till hur det var tidigare? Vad blir det nya normala och vad har detta med Sveriges gröna näringar att göra?

 

Kommentera