Stabil mejerimarknad gynnar Arla Foods

2019 började bra för Arla Foods. Verksamheten levererade kooperativets högsta Arlaintjäning på tre år, förbättrade lönsamheten och redovisar fortsatt tillväxt. Förutom inom dagligvaruhandeln i Europa där man tappar intäkter.

 

Arla Foods är nöjda med utvecklingen under första halvan av 2019. Ökad omsättning och minskade kostnader ger förbättrad intjäning.Foto: Arla Foods


Arlaintjäningen – som mäter vilket värde Arla skapar per kilo mjölk från ägarna – är med 36,1 eurocent den högsta på tre år, att jämföra med 34,7 eurocent under första halvåret 2018. Arla uppger i en kommentar till resultatet att det till stor del beror på att förändrings- och besparingsprogram Calcium ger resultat snabbare än förväntat.

Ökad försäljning

Arlakoncernens totala omsättning ökade med 105 miljoner EUR eller 2,0 procent till 5,2 miljarder EUR jämfört med 5,1 miljarder EUR under första halvåret 2018. 31 miljoner EUR av ökningen beror på företagsköp. Övrig tillväxt är enligt Arla tack vare större försäljningsvolymer av produkter under strategiska varumärken om 4,6 procent och en ökning av försäljningspriserna. 

Som ett resultat av utbetalningen av hela resultatet för 2018, höga investeringsnivåer och införandet av leasingstandarden IFRS 16 minskade Arlas soliditet för första halvåret 2019 till 32 procent, jämfört med 36 procent den 30 juni 2018. Detta ligger enligt Arla i linje med tidigare kommunicerade förväntningar. 

Stabil marknad

Den första halvan av 2019 kännetecknades enligt Arla av en sällsynt stabilitet på den annars ombytliga globala mejerimarknaden.

- Den sällsynta stabiliteten på den globala mejerimarknaden har gjort det möjligt för Arla att bygga vidare på den grund vi lade under 2018. Vi är fokuserade på att nå våra ambitiösa mål för 2019 samtidigt som vi är uppmärksamma på och redo för fortsatt osäkerhet kring Brexit, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Minskad försäljning i Europa

Arla delar upp sin verksamhet i två kommersiella zoner, Europe och International. Försäljningen inom dagligvaruhandel och Foodservice i Europa minskade med 1,5 procent till 3 149 miljoner EUR under första halvåret 2019, jämfört med 3 197 miljoner EUR under första halvåret 2018. 

Enligt Arla berodde detta berodde främst på det strategiska beslutet att kliva av vissa förlustbringande avtal med produkter under handelns egna märken samt den negativa valutautvecklingen för den svenska kronan.

Arla vill öka försäljningen av varumärkesprodukter med högre marginal, vilket resulterat i en tillväxt av varumärkesvolymen på 2,3 procent. Det innebär att varumärkesandelen nu uppgår till 52,0 procent. Alla kärnmarknader i Europa utom Danmark ökade varumärkesvolymen.

Internationell tillväxt

Arlas internationella zon nådde tvåsiffrig tillväxt för både omsättning och varumärken. Försäljningen ökade med 11,9 procent till 839 miljoner EUR under första halvåret 2019 jämfört med 750 miljoner EUR under samma period föregående år. Försäljningen av produkter under strategiska varumärken ökade med 10,6 procent.

På Arlas största internationella marknad, Mellanöstern och Nordafrika (MENA), ökade Arla marknadsandelen inom alla viktiga produktkategorier. 

Under första halvåret 2019 ökade Arla Foods Ingredients (AFI) inkomsterna med 13,1 procent till 352 miljoner EUR, från 311 miljoner EUR under samma period föregående år, genom att flytta större volymer till segmentet högförädlat protein.

Trading-verksamheten, alltså försäljning av råvaror till företag, ökade med 8,3 procent till 892 miljoner EUR under första halvåret 2019, från 796 miljoner under samma period 2018, på grund av att protein fortsatte att stiga i värde vilket stöttar värdet på både skummjölkspulver och kaseinatprodukter för industritillverkning.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 11 september 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste