Ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

Regeringen har beslutat om en ny handlingsplan, som ska sträcka sig mellan år 2020 och 2025, för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin till år 2030.

Landsbygdsminister Jennie Nilsson är stolt över Regeringens handlingsplan del 2 för den nationella livsmedelsstrategin, som ska öka konkurrenskraften och lönsamheten i den svenska primärproduktionen. Den tidigare handlingsplanen sträckte sig fram till och med 2019. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Handlingsplanen innehåller satsningar längs hela livsmedelskedjan på 122 miljoner kronor per år fram till 2025, samt en ytterligare satsning på 114 miljoner kronor under 2020. 

– Jag är stolt över att den nya handlingsplanen tar ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med en ökad svensk livsmedelsproduktion i centrum. Detta är en långsiktig satsning som ska leda till fler jobb över hela landet och en ökad tillväxt, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Arbeta med utmaningar

Ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan är några av områdena som har högt fokus i den nya handlingsplanen.

– Genom handlingsplanen kommer vi att öka attraktiviteten, stärka innovationskraften och lönsamheten och i ett längre perspektiv bidrar handlingsplanen på så sätt till ett strukturerat arbete med de utmaningar som finns i hela livsmedelskedjan, säger Jennie Nilsson.

Långsiktiga insatser

Handlingsplanen är indelad i tre strategiska områden: regler och villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation, och det är bland annat Jordbruksverket, Tillväxtverket, SLU och Vinnova som fått i uppdrag att genomför åtgärder inom de olika områdena.

Några av de långsiktiga insatserna i handlingsplanen är att genomföra analyser av den samlade regelgivningen för livsmedelskedjan, minskat matsvinn, satsning på att få svenska anläggningar godkända för export till tredje land samt utveckla kompetenscentrum för växtförädling.

Läs hela handlingsplanen här. 

 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 23 december 2019

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste