3,7 miljoner till projekt om ekologisk produktion

Under 2020 får åtta projekt pengar från Jordbruksverket inom regeringsuppdraget om ökad ekologisk produktion.

Åtta projekt om ekologisk produktion får pengar från jordbruksverket. Uppdraget ligger inom ramen för livsmedelsstrategin. Foto: Carolina Wahlberg

30 procent ekologisk jordbruksareal och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter. Det är regeringens mål till 2030 och ett uppdrag som Jordbruksverket tillsammans med representanter från olika delar i livsmedelskedjan har.

Pengarna delas ut till åtta projekt som på olika sätt bidrar till uppdraget. Aktörerna som står bakom projekten är HIR Skåne, SLU, Agri Science Sweden, Hushållningssällskapet Östergötland, Nordisk råvara, HS konsult och Hushållningssällskapet Skåne.  

Följande åtta projekt bir tilldelade medel:

 

Mjölkproduktion

I ekologisk mjölkproduktion krävs att korna äter en stor mängd bete som av praktiska skäl bör ligga i närheten av ladugården. I större besättningar kan bristen på sådan areal begränsa produktionen. HIR Skåne, ska därför undersöka nya modeller som kan ge mer grönmassa för att korna ska få i sig mer foder från betet.

Grisproduktion

Inom ekologisk grisproduktion används samma raser som i konventionell uppfödning. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får nu medel för att på ett nytt sätt korsa grisar av dessa raser för att få fram djur som är bättre anpassade till ekologisk djurhållning.

Baljväxter

Bönor och andra baljväxter är en viktig proteinkälla för både människor och djur. Olika sjukdomar kan dock påverka skördarna negativt. Forskarna på Agri Science Sweden ska undersöka problemen med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga.

Spannmålsodling

Inget mjöl utan växtnäring. Hushållningssällskapet Östergötland ska testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling. Genom att stödja plantans naturliga processer som rottillväxt, näringsupptag och stresstolerans, hoppas man på högre skördar och ännu bättre kvalitet av ekologiskt spannmål.

Jordhälsa

God jordhälsa är grunden i all odling. Rätt slags mikroorganismer och en ökad mängd stabilt kol i marken kan vara nyckelfaktorer i detta. Företaget Nordisk råvara ska därför undersöka om minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan vara en del av lösningen.

Utsäde

Sverige är i dag världsledande på att producera ekologiskt vallfrö. Men det behövs mer ekologiskt utsäde i framtiden. HS Konsult har fått medel för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage.

Grönsaker

Grönsaker behöver både vatten och växtnäring under en lång tid. Hushållningssällskapet Skåne ska nu testa om droppbevattning med biogödsel kan förbättra tillväxt och utveckling i blomkål.

Jordgubbar

Ekologiska jordgubbar är populära, men olika skadedjur begränsar odlingens omfattning. Nya metoder för kontroll av bland annat trips och spinnkvalster ska studeras av HIR Skåne

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 08 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste