EU klimatneutralt till 2050

EU-kommissionen presenterade i december den europeiska gröna given, eller The European Green Deal, en färdplan med målet att EU ska vara klimatneutralt till år 2050.

EU-kommissionen har siktet inställt på att göra EU klimatneutralt till år 2050, och lanserade i december en ny färdplan med åtgärder under namnet den gröna given. Foto: Mostphotos

Färdplanen innehåller flertalet åtgärder som ska motverka klimatförändringarna samt främja effektivt resursutnyttjande och omställning till en cirkulär ekonomi. Fokus ligger på sektorerna transport, energi, jordbruk, byggnader och vissa industrier som exempelvis stål, textil och kemikalier.

– Den europeiska gröna given är vår nya tillväxtstrategi för en tillväxt som ger mer än vad den tar. Den visar på hur vi kan förändra vårt sätt att leva och arbeta, producera och konsumera, så att vi lever hälsosammare och gör våra företag innovativa. Vi kan alla delta i omställningen och vi kan alla dra fördel av möjligheterna, säger ordförande Ursula von der Leyen, i ett pressmeddelande.

Klimatnödläge

Bättre ekonomi och minskade utsläpp ska gynna människor, djur och natur, och färdplanen ska även hjälpa europeiska företag att bli världsledande inom rena produkter och ren teknologi.

– Vi är i ett klimat- och miljönödläge. Den europeiska gröna given är en möjlighet att förbättra vårt folks hälsa och välbefinnande genom att ställa om vår ekonomiska modell. Vår plan går ut på att minska utsläppen, återskapa friska naturliga omgivningar, skydda djurlivet, skapa nya ekonomiska möjligheter och förbättra människors livskvalitet, säger EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans.

Mindre bekämpningsmedel

Ett fokusområde i färdplanen är att garantera en hållbar livsmedelskedja och en strategi med namnet ”From farm to fork” ska läggas fram under våren 2020. Strategin ska innehålla åtgärder för att motverka klimatförändringar, skydda miljön samt bevara den biologiska mångfalden.

Ett av EU-kommissionens mål med strategin är att minska beroendet och användningen av kemiska bekämpningsmedel, gödselmedel och antibiotika inom jordbruket, samt minimera de risker som användning medför. Ett annat är att man vill utveckla nya innovativa jordbruks- och fisketekniker som skyddar skördarna mot skadegörare och sjukdomar, och man vill även se en ökad andel ekologisk odling.

Genom samordning mellan EU-länder och tredjeländer ska strategin även hjälpa till att motverka livsmedelsbedrägeri, och att alla livsmedel som importeras från tredjeländer måste uppfylla EU:s miljöstandarder.

Stora investeringar

Enligt EU-kommissionen kommer stora investeringar krävas, och man uppskattar att investeringar på cirka 260 miljarder euro per år kommer behövas för att nå klimat- och energimålen som är satta till 2030. Man föreslår även att 25 procent av EU:s långtidsbudget ska avsättas till klimatåtgärder. EU-kommissionen uppmanar nu EU-parlamentet och Europeiska rådet att ställa sig bakom förslaget.

I mars planerar EU-kommissionen även att lägga fram ett förslag på en ny klimatlag, som ska hjälpa till att nå målet om klimatneutralitet till 2050.

Läs mer om den gröna given här.  

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 09 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste