Ny plan ska hjälpa mjölkindustrin i Australien på fötter

Målet är att återuppbygga lönsamheten, sammanhållningen och självförtroendet för mjölkindustrin i Australien.

Misstro inom branschen har skadat mjölkindustrin i Australien. Foto: Mostphotos

Den australiensiska mjölkindustrin har under en tid stått i ett slags stiltje från vilket det varit svårt att komma vidare. För att nå en lösning på problemet har nyckelorganisationerna från den australiensiska mjölkindustrin samlats för att ta fram en nationell plan för att hjälpa branschen att utvecklas. Det skriver tidningen Dairy Reporter.

– Den nya handlingsplanen innehåller en rad åtaganden, prioriterade områden och mer specifika initiativ som vi hoppas ska hjälpa till med återuppbyggnaden av lönsamheten, sammanhållningen och självförtroendet inom branschen, säger John Brumby, ordförande för en av de lokala mjölkorganisationerna i landet.

Stort underlag

Under förra året gjordes en stor undersökning där man under 25 workshops samlade in över 1 500 förslag och synpunkter från personer som arbetar inom branschen. Det är med hjälp av det underlaget som mjölkorganisationerna nu har tagit fram en handlingsplan.

I handlingsplanen har man lyft fram de faktorer som under de senaste åren lett till att mjölkbönderna känt en allt större misstro mot mejerierna som de levererar till. Eftersom en del utan förvarning dragit ner på mjölkböndernas löner, vilket gjort att många fått svårt att klara sig ekonomiskt.

Flera faktorer

År 2016 efter en kris på den globala marknaden, skar mjölk-kooperativet Murray Goulburn ner lantbrukarnas vinster. Sedan dess har torka som resulterat i höga foderkostnader och problem med vattentillgången gjort att många mjölkbönder fått reducera antalet kor eller tvingats lägga ner helt och hållet. Detta har även lett till en brist på mjölk i Australien och pressat upp produktionskostnaderna.

Med den nya handlingsplanen hoppas man återigen kunna stimulera tillväxten inom branschen.

– Den nya handlingsplanen ska hjälpa mjölkbönderna att klara av de ökade produktionskostnaderna inom foder-, vatten- och energiförsörjning för att stödja lönsamheten inom mjölkbranschen, säger John.

Uppsatta mål

Ett av målen är att återuppbygga det skadade förtroendet inom branschen genom att mer öppet visa hur priset för mjölk tenderar att förändras framöver. Ett annat mål är att se till att alla mjölkfarmar ska ha kompletta affärsplaner innan år 2025. Med tydligare marknadsföring mot kunderna för att förbättra bilden kunderna har av branschen och för att kunna konkurrera mot exempelvis sojamjölk och mandelmjölk på ett effektivare sätt.

Planen har mötts med blandade reaktioner från branschen, då en del av åtgärderna inte helt tycks motsvara förväntningarna bland mjölkbönderna som länge hoppats på en förändring av läget. Brian Tessman, ordförande för Queensland Dairyfarmers Organisation, menar att en del organisationer som varit med och tagit fram planen har utformat den för att passa deras egna behov.

Men det finns även de som är hoppfulla till vad planen kan leda till. En av dem är Jeff Odgers ordförande för organisationen Dairy Australia.

– Med hjälp av bakgrundsinformationen vi hade för att ta fram planen har vi kunnat identifiera de viktigaste problemen som behöver åtgärdas för att vi ska kunna återställa framtiden för mjölkindustrin.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste