Regeringen presenterar klimatpolitisk handlingsplan

Även i Sverige ligger klimatet i fokus, och i december presenterade regeringen en ny klimatpolitisk handlingsplan för riksdagen.

 – Sverige kan gå före och visa att en fossilfri värld inte bara är möjlig utan även gynnar vårt välstånd och våra företag. Det är unikt att Sverige nu går fram med en handlingsplan med det grundläggande greppet att klimathänsyn ska finnas med i allt vi gör i samhället, säger miljö- och klimatminister samt vice statsminister Isabella Lövin, i ett pressmeddelande. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Handlingsplanen innehåller 132 åtgärder som ska minska utsläppen i hela det svenska samhället, och som regeringen kommer ta initiativ till under mandatperioden. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Se över lagstiftning

Förslagen i handlingsplanen syftar till att klimatpolitiken integreras i alla relevanta politikområden, och man planerar att se över all relevant lagstiftning. De över 100 föreslagna åtgärderna är både på en övergripande nivå, men också inom specifika sektorer. Dessa är bland annat industri, transport, konsumtion, offentlig upphandling, jordbruk, skogsbruk, finansmarknad och internationellt klimatarbete. Utöver detta omnämns även arbetsmaskiner som en egen punkt.

Fossiloberoende

Specifikt för jordbruket vill regeringen att en utredning tillsätts för att sedan kunna föreslå åtgärder och styrmedel för att stödja en utveckling mot ett fossiloberoende jordbruk. Regeringen ska också ta fram en nationell plan för genomförandet av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Man vill även se fortsatta insatser för att minska läckaget av metan från gödselhantering och att gödselgasstödet utvärderas.

Ökad kolinlagring

Även skogsbruket omnämns, där de föreslagna åtgärderna är att en bioekonomistrategi ska bidra till ökad tillgång till biomassa samt miljö- och klimatnytta, att metoder för ökad kolinlagring i bland annat jordbruksmark ska främjas samt att berörda myndigheter ska få i uppdrag att planera för att minska avgången av växthusgaser från organogena jordar och öka kolinlagringen i åker- och betesmark. Man vill även att det nationella skogsprogrammet utvecklas för att främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogsbruk.

Läs mer här. 

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste