Ny modell för att skatta kolinlagringen

Med hjälp av en jämförelse av olika växtföljder och skötselåtgärder runtom i landet har ett forskarteam på SLU tagit fram en ny modell för att skatta kolinlagringen.

Fleråriga växter såsom vall har ett stort rotsystem, vilket är gynnsamt för att bygga upp kolförrådet i marken. Foto: mostphotos

Kolinlagring som är viktig både för skörd och klimat påverkas av såväl växtföljder och skötselmetoder som jordarten och klimatet. Tillsammans med Greppa näringen och Jordbruksverket har man vidareutvecklat en modell, Odlingsperspektiv, som används i rådgivningen, skriver stiftelsen lantbruksforskning.

Genom att väga ihop skötsel, jordart och klimat tas ett mått på markens bördighet och klimatpåverkan fram. Modellen kan ge lantbrukare information om hur gårdens odlingssystem påverkar markens mullhalt på sikt.

­– Det viktigaste är att det växer något året runt. Om man inte har djur och odlar vall så är mellangrödor bra att odla, säger Tomas Kätterer på SLU.

Principen som använts för att ta fram modellen är densamma som används i livscykelanalyser. Där redogörs för hur mycket utsläpp det är per livsmedel och kolinlagringen är en del av det. Projektet kommer fortsätta i syfte att förfina modellen till att bli mer användbar.

Läs mer om projektet här

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 10 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste