”Lagstiftningen har inte riktigt hängt med”

När undantaget för bygglov inom lantbruket beslutades var det i syfte att förenkla, men istället har det blivit alltmer krångligt i dag i takt med jordbrukets utveckling och den mer eller mindre stiltje som rått kring bygglov. 

 

– Jag tror många kommuner skulle vilja ha det mer svart på vitt och ha en tydligare gränsdragning hur det här undantaget för ekonomi­byggnader kan användas. Är den här byggnaden bygglovsbefriad eller är den inte det? Att man lättare och tydligare kan svara på den frågan, säger Adam Laurin. Foto: Mostphotos


– Den här frågan är ganska komplicerad. Men bygglov krävs för att bygga byggnader, det är en grundregel, sen är det en massa undantag för vissa åtgärder och ett av dom gäller för ekonomibyggnader i lantbruket, säger Adam Laurin på Boverket.

Hur fastigheten är taxerad spelar egentligen ingen roll menar Adam, utan det är vad byggnaden är till för som är avgörande.

– En ekonomibyggnad som ska omfattas av undantaget ska vara till för den näringsverksamheten som bedrivs. Men grundregeln om bygglovsplikt gäller även inom detaljplanerat område. Sen är det väldigt sällan som lantbruk är innanför detaljplan, det kan delvis vara det. 

Just de här undantaget för ekonomibyggnader för jordbrukets behov har funnits sedan 50-talet, när bygglov kom på det sätt som vi ser det i dag, menar Adam. 

– Men det är inte så svart eller vitt som det var för 50 år sedan, och lagstiftningen har inte riktigt hängt med här. Det finns bland annat hänvisningar i den till en proposition från 1948 med formuleringar som speglar den tidens lantbruk, säger Adam och fortsätter:

– Mycket har förändrats och i dag har man också ofta flera ben att stå på i lantbruket vilket kan göra det stökigt med byggen, vilken verksamhet hör byggnaden till? Är den till för jordbruks­näringen eller inte? 

– Syftet var ju att förenkla när man skapade det här undantaget, men det har blivit väldigt krångligt när jordbruket i dag är något annat än det var då. Men det är svårt att säga om man kommer röra regelverket, säger Adam Laurin, Boverket.Foto: boverket

Ny vägledning

Boverket har nyligen, under 2019, publicerat en vägledningstext om undantaget från kravet på bygglov för ekonomibyggnader för jordbrukets behov på sin digitala vägledning PBL Kunskapsbanken. Vägledningen beskriver hur undantaget fungerar och hur domstolar har resonerat i olika rättsfall.

– Det märks att det är en ganska besvärlig fråga för många. Mest besvärligt blir det när någon ringer in till kommunens byggnadsnämnd och frågar om det som de ska göra kräver bygglov. Och då måste det göras en slags bedömning; vad är det för något som ska göras, är det kopplat till någon jordbruksverksamhet eller är det inte det.

En samhällskontroll?

Enligt Adam har man ända sedan den nya PBL (plan- och bygglagen) kom 2011 petat i de här undantagen och skapat fler, men ekonomibyggnadsundantaget har inte rörts genom åren. 

En stor del av den politiska diskussionen kring om undantaget ska vara kvar eller inte, har många gånger handlat om varför en industri ska gynnas och inte andra, berättar Adam. 

– Det har varit svåra gränsdragningar och de avgränsningarna i jordbruket är svåra även i dag, säger Adam som drar sig till minnes debatten som tog vid för några år sedan efter den vintern när många lantbruksbyggnader drabbades av takras på grund av snön:

– Då blossade det upp en debatt kring att samhället kanske borde pröva de här byggnaderna med stora takspann i bygglov så att man fick en viss kontroll på byggandet från samhällets sida, säger Adam som menar att det inte ledde till någonting då. 

– Det är fortfarande så att man kan bygga egentligen hur stort som helst utan bygglov och utan samhällets insyn. 

Från kommunernas sida tror Adam att många önskar det tydligare och enklare än i dag, så att man enklare kan avgöra och råda i byggärenden. 

För i dag menar han, att även fast byggnadsnämnden bedömer att ett bygge faller under undantaget, så kan det ändå vara så att någon påverkas av det i ett senare skede och anmärker. 

– Då öppnas ett ärende hos byggnadsnämnden och om det avgörs befriat så får det klagas på, och så får det bli en domstolsprövning. Det är så många rättsfall har kommit till, att det har varit någon slags tvist om lovplikten.

Se över bygglovsplikten

– Regeringen har annonserat vid ett par tillfällen att man har en avsikt om att se över hela bygglovsplikten, grundregeln och alla de här undantagen, för det har blivit väldigt svårt att tillämpa och väldigt många detaljer som gör det krångligt, säger Adam.

 

Adams råd inför bygge

– Ta en tidig kontakt med kommunen eller byggnadsnämnden på kommunen, och hör om det krävs bygglov eller inte. Det är viktigt att diskutera både en eller två gånger med kommunen. 

– Tänk på att om man ska bygga någonting så är grundregeln att det krävs bygglov, man måste kunna vila sig mot ett undantag om man ska kunna slippa bygglovet. Gör man någonting utan bygglov när det skulle krävts, så drabbas man ganska hårt i systemet av byggsanktionsavgifter.

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades söndag den 12 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste