Hencol tar in tio miljoner i nytt riskkapital

Hencol, som har utvecklat ett digitalt beslutssystem för att hjälpa lantbrukare att fatta smartare beslut, har avslutat sin första kapitalrunda som landade på tio miljoner kronor i nytt riskkapital.  

 

Beslutsstödsystemet från Hencol ger djurägaren information om djurens tillväxt och hälsa i realtid. Foto: Hencol


Beslutsstödsystemet ger djurägaren information om djurens tillväxt och hälsa i realtid. 

– Vi hjälper lantbrukare att gå ifrån ett traditionellt arbetssätt till att dra nytta av alla fördelarna med digitalisering. Med hjälp av vårt system kan lantbrukaren följa de enskilda djurens tillväxt och hälsa digitalt via datorn, paddan eller i telefonen. Med det som stöd kan de fatta smartare beslut som leder till stora ekonomiska besparingar, förbättrad djurhälsa och med mindre miljöpåverkan som följd, säger Hencols vd Johan Karlberg.

En av investerarna är entreprenören och finansmannen Patrik Bergman, som också blivit invald i företagets styrelse. 

– Vi ska ta Hencol från ett forsknings- och utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med potential att bli världsledande inom digitaliseringen av lantbruket. Vi har lyckats med vår målsättning att få in en mix av investerare som delar vår vision och som kan bidra till att expandera företaget, säger han.

Hencols system är i dag det enda systemet som använder sig av big data och AI-algoritmer för att hjälpa till att fatta beslut inom djurhållningen. I systemet ingår en IoT-plattform där djuren kan väga sig själva. 

– Hittills har vi främst fokuserat på nötköttsbönder som tidigt förstått fördelarna med digitalisering och värdet av en datadriven verksamhet. Men tekniken är applicerbar på andra former av djurhållning där man vill följa djurens utveckling och hälsa, säger Johan Karlberg, och fortsätter:

– Det finns många fördelar med en ökad digitalisering inom lantbruket. Arbetet blir mer resurseffektivt och skapar helt nya förutsättningar för att bygga lönsamma verksamheter med friskare och mindre stressade djur.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 22 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Låt de ukrainare som kan arbeta – få arbeta

Debatt: Varje år kommer cirka 1 000 ukrainare med säsongsarbetstillstånd för att plantera skog och utföra röjningsarbete i de svenska skogarna. Detta är erfaren personal, som ofta återkommer år efter år. I sommar ska drygt 400 miljoner skogsplantor planteras, och till detta behövs kompetent arbetskraft. Nu avslår dock Migrationsverket säsongsarbetstillstånden för den ukrainska personal som skulle komma i år. Argumentet från myndigheten är att det på grund av kriget finns risk att man stannar kvar i landet även när säsongen är slut. Någon individuell prövning görs inte. I samband med avslaget hänvisas istället personalen till att söka uppehålls- och arbetstillstånd genom massflyktsdirektivet.

 

Kommentera