Arbetet för bevarandet av svenska kulturväxter trappas upp

Programmet för odlad mångfald – så heter den nationella satsning med en ny strategi för att bevara våra växt­genetiska resurser. Förslaget till programmets innehåll kommer från Jordbruksverket och gäller för åren 2021–2025. 

 

För hundra år sedan var mångfalden av växtsorter i svenskt jord- och trädgårdsbruk mycket större än idag. Den nya strategin under Programmet för odlad mångfald 2021 – 2025 syftar till ett bevarande av våra växtgenetiska resurser. Foto: Matti Leino


För 20 år sedan startade det nationella programmet för odlad mångfald (Pom) i syfte att Sverige ska bli bättre på att bevara och använda våra kulturväxter och deras genetiska resurser. Den nya strategin som nu tagits fram är enligt Jens Weibull, handläggare på Jordbruksverkets växtregelenhet, ett verktyg för att bevara och använda växterna långsiktigt och hållbart. 

– Den visar oss hur viktigt det är att ha en bredd i arbetet som inte bara handlar om att bevara växter i genbanker. Att på olika sätt bruka växterna, berätta om deras nytta och kulturhistoria och, inte minst, skydda alla viktiga arter som växer vilda i naturen är också nödvändigt. 

Långsiktigt bevarande

Strategin innebär att historiska sorter och vilda växter, som till exempel gräs och bär, ska bevaras och användas långsiktigt och hållbart. I förslaget ligger 20 övergripande mål, specificerade åtgärder och uppföljningsbara mål, skriver Jordbruksverket. 

Programmets arbete har fram tills i dag bland annat bidragit med att introducera historiska sorter på nytt och tagit fram en nationell genbank för vegetativt förökade växter. I takt med att sorter med andra kvalitetsegenskaper blivit kända har också intresset bland kockar, bagare, ölbryggare med flera vuxit. 

Programmet är en del av ett större nationellt samarbete med ett flertal aktörer och startades som ett verktyg för att förverkliga Konventionen om biologisk mångfald. 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 24 januari 2020

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste