Omfattande logistik bakom betornas väg till bruket

Årets betkampanj går mot ett lyckat resultat. Betfrakt i Samverkan NV AB är ett av flera företag som sköter rensning, lastning och transport till landets enda sockerbruk i Örtofta. Att logistiken fungerar smidigt är avgörande när en rekordstor skörd från deras område ska hanteras.

 

Betfrakt köpte inför årets kampanj in tre självgående renslastare från Ropa av modell Maus 5. Betorna ”rivs upp” på det 10,2 meter breda lastningsbordet med hjälp av tandade rullar, slängs ut mot kanterna och sedan in till mitten igen. En inmatningsmatta transporterar dem upp till rensbordet med rullar som snurrar på olika håll och slutligen ut i elevatorn. Motvikten på nio meter gör att maskinen står stadigt på marken. Foto: Pär Andersson


Drygt hälften av årets betkampanj har passerat när Jordbruksaktuellt besöker företaget Betfrakt som i sitt geografiska område står för rensning, lastning och transport av sockerbetor till bruket i Örtofta. Området sträcker sig från Landskrona i söder till Halmstad i norr och Ljungbyhed i öster. Vid vårt besök står det vatten överallt i landskapet men den blöta hösten har inte påverkat Betfrakts arbete nämnvärt.

− Än så länge märker vi inga större problem vid lastningen, men stora mängder regn och stora mängder betor gör att även grusvägarna sätts på prov. På några platser där vägarna har gett sig har vi haft problem, säger Fredrik Göransson.

Han driver tillsammans med sin bror Botvid Göransson och Michael Svensson Br. Göranssons Maskinstation i skånska Kvidinge. Br. Göranssons är i sin tur en av fyra delägare i Betfrakt. De övriga är HNT, Swerock och JTP Transport. Betfrakt grundades 2003 och fick sina första större avtal 2006 när man till exempel började köra HP-massa från Örtofta. Med inlejda åkerier inräknade är upp emot 40 ekipage från Betfrakt ute på de skånska och halländska vägarna under årets betkampanj.

− I Betfrakt har vi folk som är duktiga på både lantbruk och transport. Köra betor har vi lärt oss efterhand och har fortsatt satsa på det, säger Fredrik.

Leveranserna går för fullt, med vissa undantag sju dagar i veckan, även jul- och nyårshelgerna. Betkampanjen smygstartade i slutet av september och beräknas avslutas någon vecka in i februari.

Rekordstor skörd

Nordic Sugar, som ingår i tyska Nordzuckerkoncernen, äger Sveriges enda sockerbruk som ligger i Örtofta, mellan Lund och Eslöv. För rensning, lastning och transport handlar Nordic Sugar upp olika geografiska områden och Betfrakt har inför årets kampanj skrivit under ett nytt flerårigt avtal för sitt område. Årets betskörd ser ut att gå mot ett rekord­resultat.

− Ett normalår kör vi omkring 330 000 ton. Jag skulle gissa att vi hamnar över 350 000 ton detta året, så det kan faktiskt bli rekord tonmässigt så länge vi har kört, säger Fredrik.

En annan del av uppdraget är att transportera HP-massa som Nordic Sugar säljer.

− Det är en utmaning att få ihop logistiken med färsk HP-massa och returer med betlass sju dagar i veckan, säger Fredrik.

Inför årets betkampanj investerade Betfrakt i tre renslastare, två nya och en lätt begagnad, från Ropa. Avtalet mellan Nordic Sugar och Betfrakt bygger på de tyska sockerbruksägarnas riktlinjer om att mer och mer rensning och lastning ska ske med självgående renslastare för att följa utvecklingen i exempelvis Tyskland. 

− I Europa körs 99 procent av betorna på det här sättet för att få ett vettigt koncept för hela betodlingen med upptagning, täckning, rensning och lastning. Ska vi hänga med i utvecklingen krävs effektivitet i alla leden, säger Fredrik.
 

Trots en blöt höst i Skåne är körspåren efter renslastaren oväntat grunda.
– Det går förvånansvärt bra ännu. De flesta fick upp betorna medan det var ganska torrt och när man kommer längre in under stukan ser det bra ut. Men det är inte optimala förhållanden, en stuka jag lastade låg helt i vatten och där blev en del betor förstörda, säger Magnus Elmvik. 

Rensverk – ren service 

Nordic Sugar beslutar över i vilken ordning alla stukor utmed vägarna ska levereras. Åtminstone i stora drag. Alla odlingar delas in i leveranskategorier. En större odling delas upp i flera leveranser medan en mindre odling levereras vid ett tillfälle. Lantbrukare som fått tidig leverans ena året får leverera senare nästa år. När Nordic Sugars leveranskategorier är satta, bestämmer Betfrakt utifrån de riktlinjerna vilken slinga de ska köra.

− Vi följer de kategorier vi får och gör en plan efter det där vi sätter turordningen för fälten. Blir det driftstopp i bruket flyttas alla leveranser fram, men turordningen ligger kvar. Om någon odlare ändrar sig och vill flytta fram sin leverans är det aldrig några problem. Men att ringa och tidigarelägga en leverans från januari till oktober, det går inte, säger Fredrik.
 

Fredrik Göransson är delägare i Br. Göranssons Maskinstation som i sin tur är delägare i företaget Betfrakt. Br. Göranssons arbetar med betor även utanför kampanjen, bland annat med att köra ut fröer, upptagning och täckning av stukor med TopTex.

Rättvist system

Han tycker att systemet fungerar bra och gör leveransschemat rättvist. 

− Vi ändrar inget i planen utan att först förankra med Nordic Sugar. Om en odlare hör av sig om en väldigt blöt stuka exempelvis, är det Nordic Sugars beslut att kanske låta den gå före i leveransplanen för kollektivets bästa, för att kunna rädda stukan. Vi behöver aldrig vara domare i det, det gör att mycket misstroende kan undvikas, säger han.

Nordic Sugars nya system Agrilog, som används av Betfrakt och odlarna för tredje året, är ett verktyg som Fredrik pratar varmt om. Lantbrukarna ser i appen vilket datum som deras betor kommer att levereras och ritar själva in i navigeringssystemet vilken väg lastbilarna ska köra in mot stukan och var de kan vända. När lastbilen närmar sig stukan ser chauffören, som använder samma app, lantbrukarens ritning. Alla ändringar och uppdateringar i leveransplanen blir direkt synliga i systemet.

− Jag kan verkligen rekommendera appen och det här systemet som har blivit ett bra hjälpmedel för oss, säger Fredrik.
 

Att lasta bil och släp med 40 ton betor tar ungefär nio till tio minuter, berättar Magnus Elmvik. Alla moment i renslastaren går att justera oberoende av varandra för att uppnå bästa möjliga renhet.

Mycket att lära

Varje fält i appen är en arbetsorder och numera jobbar Betfrakt efter just fält, inte efter ton som tidigare. 

− Just att tömma varje fält är rationellt och positivt. Ett exempel kan vara en odlare som har ett fält med 800 ton. Tidigare var leveranserna uppdelade i till exempel vardera 600 ton och då skulle vi lämnat kvar 200 ton hos den odlaren till ett annat tillfälle. Nu tar vi allt innan vi är klara. Vår dagsplan räknas fortfarande i ton. Har vi fler ton än beräknat på ett ställe flyttas hela planen fram. En sådan uppdatering blir synlig direkt för alla i appen. Man kan raljera och säga att vi aldrig blir försenade längre, för nu följer vi planen och om något händer uppdateras den. Vi tycker att det här systemet är jättebra. Det blir aldrig någon diskussion om hur mycket vi egentligen tog – vi ska tömma fältet, säger Fredrik.

Han menar att Sverige har mycket att lära av andra europeiska länder när det gäller betodling och allt runt omkring. 

− Vi måste kunna dra nytta av utvecklingen och hela konceptet kring betodling. Det är möjligt att utvecklingen av traditionella rensverk också kommer att gå framåt, men det säljs hundratals självgående renslastare varje år och så unika kan vi inte vara här i Sverige att vi inte anpassar oss efter det. Jag tror och hoppas att vi tillsammans med Nordic Sugar kan göra betodling intressant för fler i framtiden, säger Fredrik Göransson.

Magnus Elmvik jobbar för Br. Göranssons Maskinstation och växlar mellan att köra renslastaren och att köra lastbil. – Att köra renslastare är bekvämt, så är det bara, men jag trivs i lastbilen också, då kommer man ut och ser lite mer. 

Rekordstor skörd kräver hög kapacitet

Betfrakt beräknar att årets betskörd i sitt område kommer att bli över 350 000 ton. Det innebär att omkring 8750 lass med bil och släp ska transporteras till bruket i Örtofta. Tre renslastare håller de 40 ekipagen sysselsatta.

Magnus Elmvik sitter vid spakarna i en av de nyinköpta renslastarna. När lastbil med släp har stannat till under elevatorn tar det knappt tio minuter innan det är fullt lass. Lastbilen börjar rulla iväg mot Örtofta drygt fyra mil bort samtidigt som nästa närmar sig för att få nytt lass. 

− Idag är det sju bilar som kör sex lass var. Gränsen för att det skulle ha varit fem lass går där borta, så det är så det skriker men det ska gå, säger Magnus och pekar över fältet.

Nu under högsäsong pågår rensningen i stort sett alla dagar i veckan, från klockan sex på morgonen till klockan sex på kvällen eller tills dagsransonen är klar. 

− Idag är det 45 lass totalt. Vi har ett schema som vi måste följa annars blir det för mycket betor på bruket, säger Magnus.

Täckning viktigt

Det nya avtalet som premierar hantering med självgående renslastare tycker han fungerar bra och är rättvist.

− Fördelen är att det är samma villkor för alla, det blir inget snack. Jag tror att Nordic Sugar siktar mot att göra likadant som i Tyskland och där fungerar det på det här sättet. Det finns fördelar med lastare och rensverk också, till exempel att man kunde hjälpa till med att dra om man kört fast. Nu är man mer låst, bonden får själv komma ut och hjälpa till, säger han.

Trots blöt väderlek är det relativt torrt under stukan där renslastaren sakta rullar framåt samtidigt som betorna matas in på lastningsbordet. Har stukan varit täckt ända sedan upptagning håller sig vätan borta och det blir betydligt bättre resultat av rensningen.

− Jag har varit nära att köra ner mig någon gång men hittills har jag tagit mig fram. Men jag ska inte säga för mycket, jag kör väl ner mig om tio minuter bara för det, säger Magnus.


Pär Andersson
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades lördag den 25 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste