Får- och lamm: Återgång för slakten

Under förra året minskade den svenska får- och lammslakten med 10,4 procent. Minskningen är en återgång mot mer normala nivåer. 

 

Foto: Carolina Wahlberg


2018 minskade slakten till 251 708 djur som slaktats på slakteri och godkänts för livsmedel, vilket är en minskning på 10,4 procent jämfört med föregående år. Minskningen kan vara en indikation på återhämtning av lammproduktionen efter utslaktningen 2018.

Under fjärde kvartal minskade slakten med 15,9 procent jämfört med samma period 2018. 

Störst slakt i östra Sverige

Det ohotat största slakteriet för får- och lamm är HKScan i Linköping. Här slaktas över en tredjedel av den svenska produktionen. Näst största slakteri i statistiken, GOtlands slakteri, har mindre än halva Linköpings slaktvolym. De fyra största slakterierna har 65 procent av den svenska lammslakten, resterande volym är jämnt fördelad mellan ett stort antal slakteri.

HKScan i Linköping minskade under 2019 sin slakt med elva procent till 87 275 får- och lamm. 

Näst största slakteriet, Gotlands slagteri, minskade sin slakt med fyra procent till 33 051 får- och lamm. 

Jordbruksaktuellt

 

Artikeln publicerades onsdag den 29 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Hållbarhetsklivet för svenskt lantbruk

Krönika: Systematiskt miljö- och klimatarbete under 20 år med tydliga mål vad man vill åstadkomma. Hur många branscher kan berätta detta för marknaden? Jag läste nyligen igenom strategin för Greppa Näringen för perioden fram till 2027, projektet som omfattar drygt 10 000 av Sveriges livsmedelsproducenter och täcker nästan hälften av den svenska åkerarealen. Fantastiskt vilket arbete som lagts ner under åren och så rätt i tiden för de kommande årens hållbarhetsarbete.

 

Kommentera