Fler mervärden flyttar fokus från eko

Den svenska ekologiska livsmedelsmarknaden tappar marknadsandelar, det visar årets marknadsrapport från Ekoweb. Trots en ökad försäljning mätt i kronor under 2019, så innebär de ökade livsmedelspriserna en sjunkande ekoandel totalt.

Den svenska ekologiska livsmedelsmarknaden tappar marknadsandelar - en minskning med 0,3 procentenheter från 9,3 procent 2018 till 9,0 procent 2019. Foto: Mostphotos

– Försäljningen av ekologiska livsmedel inom detaljhandeln har avstannat under 2019. Nu tappar samtliga stora aktörer ekoandelar. Mot strömmen går däremot Systembolaget, Foodservice-grossisterna och näthandeln som ökar både sin försäljning och ekoandelar. Trots detta tappar den svenska ekologiska livsmedelsmarknaden ekoandelar totalt sett, säger Olle Ryegård, analytiker på Ekoweb, i ett pressmeddelande.

När Ekoweb för tolfte året i rad släpper sin marknadsrapport över den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige står det klart att den försäljningsökning som setts under de senaste åren nu avstannat. Trenden gick att ana redan 2016, skriver Ekoweb men är nu tydlig i hela detaljhandeln.

Försäljningen av ekologiska livsmedel beräknas ha ökat med en procent under året, en ökning motsvarande 0,4 miljarder kronor och två procent ifrån den förväntade prognosen för 2019. Men samma period ökade också priserna på livsmedel med 3,5 procent, vilket innebär en sjunkande ekoandel från 9,3 procent till 9,0 procent, skriver Ekoweb.  

Ekoweb konstaterar att eko har sin självklara plats i hälso- och klimatdebatten och så länge dessa värden är på tapeten gynnar det ekosegmentet.  – Jag bedömer att ekomarknaden har potential att växa med minst 1 miljard nominellt per år, men då krävs en förändring i detaljhandelns sätt att hantera ekofrågan, framförallt när det gäller marknadsföring, annars får man nöja sig med en stagnerad marknad, säger Olle Ryegård, som menar att det råder ett splittrat fokus på olika hälso- och miljötrender inom detaljhandeln. Foto: Svante Pettersson

Flyttat fokus

Den sjunkande andelen eko på marknaden kan förklaras med ett förflyttat fokus i detaljhandeln, från ekologiskt till andra mervärden, uppger Ekoweb. En utveckling som även speglar samhällsdebatten för samma period. Det handlar om trender som hälsa, hållbarhet, miljö, klimatsmart och koldioxidneutralt som fortsatt är starka. Men även vego lyfts i rapporten som en trend med tilltagande styrka och som många butiker valt att profilera under året.  

­– Det är tydligt att försäljningen av ekologiska livsmedel har avstannat i detaljhandeln. Ekologiska livsmedel är inte lika ”heta” och trendiga som vegetariska. En stor del av mervärdet inom ekologiskt och framför allt KRAV är den exceptionellt höga djurvälfärden, ett mervärde som naturligtvis blir betydelselöst för kunder som väljer vegetariskt. Men även trender som ökar bekvämligheten, tex färdigmat som nu växer kraftigt, påverkar ekoförsäljningen negativt då det inom dessa segment knappt finns några ekologiska alternativ, säger Olle.

Mindre animalier

Fördelningen av den totala ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige 2019, värde 28,2 miljarder kronor. Källa/grafik: Ekoweb

Det segment som minskat mest i ekoförsäljningen enligt rapporten är svenska animaliska produkter där svenska ekologiska mejerivaror haft en minskning med cirka fem procent under året. Men även för ekologiskt nötkött, lamm, kyckling, ägg och griskött har det gått trögt. Ett resultat som kan komma av en uppfattning från konsumenthåll om att ekologiskt är dyrt eller av en mindre exponering i butik, enligt Ekoweb.

Ökad näthandel

Systembolaget är Sveriges näst största aktör på den ekologiska livsmedelsmarknaden och ökade under 2019 sin ekoandel till 13,25 procent. Näthandeln fortsätter att växa och visade under året en ökning med drygt 20 procent.

För hotell och restaurang ökade under året den ekologiska försäljningen med cirka åtta procent. Inom den offentliga sektorn har försäljningen ökat med tre procent och har i dag den högsta ekoandelen, på cirka 38 procent. Dock märks en trend där fler kommuner skär ned på ekologiska livsmedel, trots det nationella inriktningsmålet på 60 procent ekologisk konsumtion år 2030.  

Under årets Ekogala som äger rum 30 januari på Grand Hotell i Stockholm presenteras Ekowebs marknadsrapport 2020. Foto: Wilhelm Ektander

Prognos framåt

Slutligen presenteras prognos för detta året där Ekoweb spår att den ekologiska livsmedelsförsäljningen kommer att fortsätta öka med drygt 0,5 miljard kronor under 2020. Det motsvarar en värdeökning med cirka 1–2 procent.  

Framåt görs bedömningen att försäljningen av ekologiska livsmedel kommer att växa med nästan tio miljarder kronor till 2029, vilket innebär en ekoandel på knappt 13 procent.

 

Fakta: Marknadsrapporten 2020

Samtliga fyra stora detaljhandelsaktörer, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls, tappade ekomarknadsandelar 2019. Störst marknadsandelar på ekologiska livsmedel under året hade ICA, följt av Systembolaget och Coop.

Under 2019 uppgick värdet av den ekologiska försäljningen till 28,2 miljarder kronor i Sverige.

Danmark ligger i topp i världen gällande ekologisk tillväxt och hade en ekoexport motsvarade 4,0 miljarder svenska kronor 2019. Svensk export uppgick samma år till 1,2 miljarder kronor.

Lunds kommun hade under 2019 högst ekoandel i offentlig sektor, på 82 procent

I Sverige finns 5 700 ekologiska jordbruksföretag. 2018 var den ekologiska arealen 20 procent av den totala jordbruksarealen.

Fram till april 2020 kan det komma att finnas ett överskott när det gäller ekologiska animalier men även på ekologiskt spannmål.

Ägg, mejeri, kött och chark samt bröd är de produktgrupper där störst andel är svenskt och ekologiskt av offentlig sektors inköp.

Källa: Ekoweb

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 30 januari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste