2019 – näst varmaste året hittills

Förra året klassas som det näst varmaste året som har uppmätts i världen och det allra varmaste i Europa. Det skriver SMHI på sin hemsida.

 

Illustrationen visar lufttemperaturen två meter över markytan för 2019 i jämförelse av genomsnittet för perioden 1981-2010. Källa: ERA5. Illustration Copernicus Climate Change Service (C3S)/ECMWF


Både WMO, FN:s världsmeteorologiska organisation, och Copernicus som är det europeiska systemet för jordobservationer visar att 2019 var det näst varmaste året hittills. Fem år i rad har man både på WMO och Copernicus kunnat konstatera att temperaturen varit exceptionellt hög runt om i världen och samtidigt fortsätter koldioxidkoncentrationen att stiga. 

Enligt WMO var den globala medeltemperaturen under förra året 1,1 °C varmare än medeltemperaturen mellan år 1850-1900 (Den period som ska representera hur jorden såg ut före den industriella revolutionen). 
 

Grafen visar skillanden i medeltemperatur i världen jämfört med 1850-1900. Källa: SMHI

Rekordåret 2016

Det varmaste året hittills var 2016 men då med en tydlig skillnad mot 2019. 

– Den höga temperaturen 2019 jämfört med 2016 är särskilt anmärkningsvärd då 2016 präglades av en mycket kraftig El Niño, ett fenomen som ger hög global medeltemperatur, säger Erik Kjellström.

Erik tror att det kan bli svårt för världens länder att klara av målen som finns uppsatta enligt Parisavtalet, vilket skulle innebära att hålla temperaturökningen under två, eller helst en och en halv grad.

Drabbar Arktis

De största varmare temperaturavvikelserna 2019 uppmättes över Alaska och stora delas av Arktis.  

– Temperatur­avvikelserna 2019 liknar i många avseenden de mer långsiktiga förändringarna vi ser i våra klimatscenarier med generellt större uppvärmning över land än över hav och allra störst uppvärmning i och i närheten av Arktis, säger Erik.

I Europa

För Europas del var 2019 det varmaste året hittills och enligt Copernicus var alla årstiderna varmare än normalt.  

Enligt WMO har 2020 inletts på samma sätt som fjolåret, med extremt väder och stora väderrelaterade händelser som går att koppla till klimatet. Ett exempel är Australien som under 2019 hade den varmaste och ­torraste sommaren som man någonsin dokumenterat. 

Lagrar värme

Över 90 procent av överskottsvärmen lagras enligt WMO i världshaven. En studie från USA:s National Oceanic and Atmospheric Administration visar att även världshaven under de senaste tio åren, haft de högsta temperaturerna som någonsin uppmätts. 

– Att havets värmeinnehåll slår rekord är föga förvånande, eftersom atmosfären ­fortsätter att värmas upp. Den här utvecklingen med nya rekord i havets värmeinnehåll varje år kommer sannolikt att fortsätta under många år, med havsnivåhöjningar och oceaniska värmeböljor som följd, säger Magnus Hieronymus, forskningsledare i havsklimat på SMHI. 

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 073-632 89 97
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste