SLU storsatsar på företagsledning

Vassare företagsledare för fler konkurrenskraftiga och ekonomiskt lönsamma företag inom de gröna näringarna är målet med SLU:s nya satsning på företagsledning.

Sedan årsskiftet finns företagsledning som ett nytt ämne på SLU. Ett av målen är att skapa en tillväxt i lantbruks- och livsmedelssektorn. Foto: Sofie Logardt

Företagsledning ingår sedan årsskiftet som ett nytt ämnesområde på SLU, och man har samtidigt även knutit universitetets nationella kompetenscentrum för rådgivning SLU RådNu till samma institution. En satsning för att öka kompetensen i att driva gröna företag.  

– Genom att skapa det nya ämnesområdet Företagsledning stärker SLU utbildning och forskning inom hållbar produktion. Satsningen är i linje med fakultetens strategi där produktionssystem för företagande och konsumtion är ett av två prioriterade teman, säger Håkan Schroeder, dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, i ett pressmeddelande.

Utveckla helhetsperspektiv

Det är på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU i Alnarp som den nya satsningen på företagsledning finns.

– Vår verksamhet kommer att ha stor betydelse för samhället och för dagens företag inom den gröna näringen. Företagen har stort behov av att utveckla ett helhetsperspektiv på företagande och hållbarhet. Dessutom bygger konkurrenskraft på hur effektivt vårt lärande är, både i företagen och i kunskapssystemet, säger institutionens prefekt Christina Lunner Kolstrup, som även lyfter fram samarbetet med SLU RådNu som en viktig profilförstärkare.

Rådgivning avgörande

Enligt SLU har effektiv rådgivning en avgörande betydelse för att de gröna näringarna ska nå ökad hållbarhet samt att lantbruks- och livsmedelssektorerna ska bli konkurrenskraftiga.

– Betydelsen av nya arbetssätt, förbättrad kommunikation och effektiv rådgivning lyfts allt oftare fram. Därför känns det naturligt att bli en del av en vetenskaplig och pedagogisk miljö till vilken vi känner stor samhörighet. Tillsammans kommer vi kunna ta nya, spännande initiativ, säger Magnus Ljung, verksamhetsledare RådNu.

Förutom RådNu är samverkansplattformen SLU Kompetenscentrum företagsledning, KCF, en viktig del av satsningen.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades onsdag den 05 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste