LRF: Vi ska ta större plats i debatten

En mindre polariserad debatt mellan ekologiskt och konventionellt samt att göra ett avtryck i samhällsdebatten kring klimatfrågan. Det var punkter som Palle Borgström, förbundsordförande LRF, lyfte fram som viktiga mål på årets Ekogala.

– Ekogalan är en jättebra mötesplats och har ett stort värde i att samla hela värdekedjan, från primärproduktion till och med insatsvaror och ända fram till hand. Och alla samtalen och kontakterna som knyts vid ett sånt här tillfälle är väldigt viktiga för alla aktörer i värdekedjan. För att förstå helheten och också driva utvecklingen, säger Palle Borgström, i en intervju.  Foto: Towe Johnson

– Motsättningarna vi sett mellan eko och konventionellt är väldigt olyckligt. Det finns så mycket vi kan lära av varandra och där kan alla delar av svenskt lantbruk blir bättre på att flytta sig framåt för att utveckla lantbruket i stort, sa Palle till de drygt 250 deltagare som samlats på årets Ekogala.

Att det finns ett mervärde i eko på marknaden ska givetvis tas tillvara på menar Palle Borgström, som bland annat lyfte fram det pågående arbetet med att ta fram nationella riktlinjer för EU-ekologiskt som börjar gälla nästa år. Men det är inte de specifikt riktade insatserna som han vill uppmärksamma, utan det arbete LRF gör för hela det svenska jordbruket oavsett produktionsinriktning.

Enkla lösningar inte lösningen

En sådan del är LRF:s nya hållbarhetsmål där en viktig aspekt är att ännu mer föra ut jordbruket som lösning på samhällets problem vad det gäller hållbarhet.

– Vi har i uppgift att försöka avpolarisera den debatt som finns runt klimat och hållbarhet, den som i dag är präglad av populister som har väldigt enkla lösningar på något som i grunden är komplicerat. Något som gör att debatten inte handlar om de verkliga hållbarhetsfrågorna och som riskerar att leda oss i fel riktning.

Göra avtryck

Målen är en viktig del för att kunna ta en större del i debatten än vad som hittills har gjorts konstaterar Palle.

– Nu har vi på ett bättre sätt en tidigare samlat ihop de här budskapen så att vi kan kommunicera på helt annat sätt och nå ut brett. Då kan vi göra ett avtryck i samhällsdebatten och bidra till något som jag tror många längtar efter, en mer kunskapsbaserad klimatdebatt där vi kan landa i åtgärder som gör skillnad, säger Palle till Jordbruksaktuellt.

Bra ska bli bättre

Det handlar främst om att göra något som är bra ännu bättre, men viktigast menar Palle är att de åtgärder som krävs behöver göras på ett sådant sätt så att konkurrenskraften för svenskt jordbruk bibehålls eller stärks.

­– Det finns inga marginaler hos jordbruket i dag att stå för de här kostnaderna, utan samhället och konsumenterna behöver vara med och dela på riskerna i att ställa om till ett hållbart samhälle.

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 februari 2020

Kommentera

Läser in facebook-kommentarer...

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste