Utbildningssatsning för kött och chark

Inom ramen för Livsmedelsstrategins andra handlingsplan avsätter regeringen två miljoner kronor för att kartlägga kompetensbehovet inom kött- och charkbranschen. 

 

Magnus Därth är vd på Kött och Charkföretagen, som har fått i uppdrag av regeringen att under 2020 utvärdera kompetensförsörjningen inom kött- och charkindustrin. 
Foto: Kött och Charkföretagen


Det är branschorganisationen Kött och Charkföretagen, KCF, som fått i uppdrag att göra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. I uppdraget ingår även att identifiera och ge förslag på åtgärder som kan förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. 

– Det är väldigt glädjande att vi nu får möjlighet att göra en grundlig inventering av kompetensbehovet i branschen och även titta på vilka åtgärder som krävs för att förbättra kompetens­försörjningen inom vår bransch. En bra kompetensförsörjning är helt avgörande för att företagen ska kunna ta fram mer innovativa och högkvalitativa produkter och i förlängningen för att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, i ett pressmeddelande.

Kött- och charkindustrin sysselsätter i dag cirka 10 000 personer i Sverige. Brist på utbildningar inom kött- och charkbranschen gör att det enligt KCF är svårt att rekrytera kompetent personal, vilket i förläggningen hämmar branschens utveckling. Även stora pensionsavgångar inom kommande år gör att efterfrågan på personal ökar. 

– För att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedels­produktion är tillgång till arbetskraft med rätt kompetens speciellt viktigt. Kött- och charkindustrin utgör en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion och kompetensfrågan har visat sig speciellt utmanande här. Jag ser därför att ett uppdrag om utveckling av kött- och charkutbildningar är ett viktigt första steg för att förbättra kompetensförsörjningen inom livsmedelskedjan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vart tog sunt förnuft vägen?

Krönika: Man funderar en hel del vid flyghavresökandets långa dagar, promenerandes på fälten. Förnöjsamhet råder över grödornas tillstånd just i år, det ser bra ut så här långt. Det räcker ju inte för att nå framgång, men det ger förnöjsamhet just för stunden. Vi måste ha bättre villkor för näringen, tjäna mer pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar och generationsväxla. Vad är det egentligen som går trögt, vad behöver förbättras och vad är den svenska modellen? 

 

Kommentera