Utbildningssatsning för kött och chark

Inom ramen för Livsmedelsstrategins andra handlingsplan avsätter regeringen två miljoner kronor för att kartlägga kompetensbehovet inom kött- och charkbranschen. 

 

Magnus Därth är vd på Kött och Charkföretagen, som har fått i uppdrag av regeringen att under 2020 utvärdera kompetensförsörjningen inom kött- och charkindustrin. 
Foto: Kött och Charkföretagen


Det är branschorganisationen Kött och Charkföretagen, KCF, som fått i uppdrag att göra en inventering av branschens kompetensbehov och utbudet av relevanta utbildningar. I uppdraget ingår även att identifiera och ge förslag på åtgärder som kan förbättra kompetensförsörjningen inom branschen. 

– Det är väldigt glädjande att vi nu får möjlighet att göra en grundlig inventering av kompetensbehovet i branschen och även titta på vilka åtgärder som krävs för att förbättra kompetens­försörjningen inom vår bransch. En bra kompetensförsörjning är helt avgörande för att företagen ska kunna ta fram mer innovativa och högkvalitativa produkter och i förlängningen för att den svenska animalieproduktionen ska kunna öka, säger Magnus Därth, vd på Kött och Charkföretagen, i ett pressmeddelande.

Kött- och charkindustrin sysselsätter i dag cirka 10 000 personer i Sverige. Brist på utbildningar inom kött- och charkbranschen gör att det enligt KCF är svårt att rekrytera kompetent personal, vilket i förläggningen hämmar branschens utveckling. Även stora pensionsavgångar inom kommande år gör att efterfrågan på personal ökar. 

– För att nå livsmedelsstrategins mål om en ökad livsmedels­produktion är tillgång till arbetskraft med rätt kompetens speciellt viktigt. Kött- och charkindustrin utgör en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion och kompetensfrågan har visat sig speciellt utmanande här. Jag ser därför att ett uppdrag om utveckling av kött- och charkutbildningar är ett viktigt första steg för att förbättra kompetensförsörjningen inom livsmedelskedjan, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 30
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste