Stor potential för svenskt växtbaserat protein

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter växer i rekordfart och utvecklingen väntas öka de närmaste åren. Det visar en ny rapport från konsultforman Macklean som beställts av LRF Växtodling.

Vanligaste baljväxrerna som odlas i Sverige är åkerböna och ärtor. Av det används merparten som foder. Foto: Carolina Wahlberg

Enligt rapporten ökar efterfrågan på växtbaserat protein bland konsumenterna och marknaden har vuxit med nästan 16 procent de senaste tre åren. Det handlar om produkter som växtbaserat kött eller köttsubstitut samt alternativa gröna alternativ.

Andelen svenska råvaror är i dagsläget liten bland de produkter som redan finns på marknaden. Det som dominerar är importerad soja. Samtidigt visar rapporten från Macklean att det finns ett stort intresse för produkter med svensk råvara, förutsatt att priset och kvaliteten är den rätta.

Valt att satsa

En lantbrukare som är beredd att satsa för att möta efterfrågan är Fredrik Andersson på Sävgården utanför Arboga.

– Vi tar intryck av efterfrågan på växtbaserat protein och försöker testa att få till en bra växtföljd på gården, säger han i ett pressmeddelande från LRF.

Under förra året testade Fredrik att odla bland annat sötlupiner och linser. Men rapporten visar att det finns brister i förädlingsledet i Sverige och att resterande delar av livsmedelskedjan för outvecklad för att kunna möta konsumenternas efterfrågan.

– Det är en marknad som måste byggas upp. Vi behöver ha en industri som fungerar i resterande led, där är vi inge än. Men man måste börja någonstans, säger Fredrik.

205 000 ton

 2017 producerades totalt 205 000 ton baljväxter i Sverige. Vanligaste grödorna är ärta och åkerböna och merparten av baljväxterna används som foder. Vanligaste baljväxten inom humankonsumtion är gröna ärtor, med en skörd på 12 000 ton. Även spannmål och oljeväxter är relevanta växter att titta på eftersom de har ett högt proteinvärde.

Madeleine Rapp
Madeleine Rapp
Tel: 019-16 64 60
E-post: madeleine@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste