HKScan redovisar förbättrat resultat 2019

Ett bättre kassaflöde och signifikant bättre resultat. Så sammanfattar HKScan organisationens prestationer 2019. 

– Vi startade turnaround-programmet på HKScan i början av 2019. Programmet fortsatte som planerat och vi är nöjda med den uppnådda vinstförbättringen. Koncernens jämförbara EBIT förbättrades med över 44 miljoner euro jämfört med jämförelsesåret men var fortfarande negativt på -2,2 miljoner euro. Vi är på rätt väg och vår vinstförbättring är nästan i mål, säger HKScans vd Tero Hemmilä om organisationens resultat 2019. Foto: HKScan

2019 ökade HKScans nettoomsättning med 1,7 procent till 1 744,4 miljoner euro. I jämförbara valutor uppgick nettoomsättningen till 1 765,2 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 2,9 procent.

EBIT, vinst före räntor och skatter, förbättrades med 25,1 miljoner euro men förblev negativt med -23,2 miljoner euro. Jämförbart EBIT förbättrades med 44,1 miljoner euro till -2,2 miljoner euro. Motsvarande siffra 2018 var -46,3 miljoner euro. Påverkan på resultatet från förändringar i valutakurser 2019 var -0,4 miljoner euro. 

På rätt väg

Det huvudsakliga skälet bakom det starkare rörelseresultatet 2019 uppges vara förbättringar i fjäderfäverksamheten i Finland. Kommersiella framgångar, driftseffektivitet, kostnadskontroll och nedskrivningar av tillgångar i den danska verksamheten nämns som andra betydelsefulla faktorer. 

År 2019 förbättrade alla HKScans marknadsområden sin jämförbara EBIT. Finland och Baltikum gick bäst. En tydlig förbättring sågs också i Sverige. På grund av ett tydligt förbättrat andra halvår 2019 uppnådde Danmark ett bättre jämförbart EBIT jämfört med föregående år. 

– Det är uppenbart att koncernens lönsamhet ännu inte är på en tillfredsställande nivå, men vi kommer att fortsätta vårt målinriktade, systematiska arbete tillsammans med hela personalen, kommenterar koncernens vd Tero Hemmilä resultatet i ett pressmeddelande. 

Kycklingkött går upp

I juni 2019 stärkte HKScan sin kapitalstruktur genom en aktieemission, och månaden efter ingick företaget ett nytt kreditavtal som ersatte tidigare banklån. Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman att inte det inte ska betalas ut någon utdelning till aktieägarna för 2019. 

HKScan skriver vidare att man förväntar sig ytterligare förbättringar av resultatet 2020. 

– I Finland och Sverige minskade den totala köttförbrukningen något. Enligt vår uppskattning har ökningen i konsumentpriserna på kött bidragit till konsumtionsnedgången. Tillväxten i fjäderfäkonsumtionen var stark medan konsumtionen av fläsk och nötkött minskade. I linje med våra egna uppskattningar fortsatte den totala köttkonsumtionen att växa i Baltikum, både fläsk, nötkött och fjäderfä. I Danmark fortsatte fjäderfäkonsumtionen att växa. Vi förväntar oss att den tydliga ökningen av fjäderfä fortsätter på alla våra hemmamarknader under de kommande åren, säger Hemmilä som även spår en fortsatt god efterfrågan på finskt griskött från Kina 2020.

 

Jordbruksaktuellt
Tel: 019-16 61 30
E-post: redaktionen@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 07 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Vart tog sunt förnuft vägen?

Krönika: Man funderar en hel del vid flyghavresökandets långa dagar, promenerandes på fälten. Förnöjsamhet råder över grödornas tillstånd just i år, det ser bra ut så här långt. Det räcker ju inte för att nå framgång, men det ger förnöjsamhet just för stunden. Vi måste ha bättre villkor för näringen, tjäna mer pengar för att kunna göra nödvändiga investeringar och generationsväxla. Vad är det egentligen som går trögt, vad behöver förbättras och vad är den svenska modellen? 

 

Kommentera