Toppresultat från Lantmännen - Och goda utsikter för 2020

Lantmännen kan leverera ett nytt toppresultat när man redovisar bokslutet för 2019. Alla divisioner och affärsområden har förbättrat sina resultat under året, men det finns fortfarande ett par områden man arbetar med att lyfta.Jordbruksaktuellt passar också på att diskutera soliditet och finansiella mål med Lantmännens koncernchef och vd Per Olof Nyman.

Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.
Foto: Lantmännen

- Vi är väldigt nöjda med årets resultat, det är det högsta genom tiderna. Alla Lantmännens

divisioner och affärsområden har förbättrat sina resultat under året, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 877 MSEK (1 387 2018). Störst resultatförbättringar har skett inom division Livsmedel.

Nettoomsättningen var 48 523 MSEK (43 962), en ökning med 10 procent varav 7 procent organisk tillväxt.

Återhämtning för Lantbruk

Division Lantbruk visar ett högre resultat justerat för jämförelsestörande poster än föregående år: 210 MSEK (197) – framförallt till följd av ett betydligt högre resultat i tredje tertialet. Omsättningen steg till 21 841 MSEK (19 338), en uppgång på 13 procent. Den svenska lantbruksverksamheten står för 60 procent av omsättning under 2019 och 52 procent av resultatet justerat för jämförelsestörande poster.

- Resultatet från lantbruksverksamheten tyngdes under våren av en lägre spannmålsvolymen som var ett resultat av den torkdrabbade skörden 2018, säger Per Olof. Samtidigt kvarstår våra fasta kostnader för anläggningar även när volymerna minskar. I år har vi haft en fantastisk skörd med god avkastning och i huvudsak bra kvaliteter som ger ett lyft till vår spannmålshandel.

Lantmännen Maskin, som ingår i divisionen, visar ett resultat som är bättre än föregående år 9 MSEK (1), men minskar försäljningen något.

Utmaningar i Tyskland

För Lantmännen Lantbruks internationella verksamhet ser det lite bistrare ut. Även norra Tyskland drabbades av torkan 2018 vilket satte press på lönsamheten hos HaGe Kiel där Lantmännen är delägare. Till skillnad mot den svenska lantbruksverksamheten, där lönsamheten förbättrats under året, så har den negativa utvecklingen fortsatt i Tyskland på grund av en del problem med skörden även 2019.

- Norra Tyskland har haft utmaningar med skörden i år också, men det finns även andra orsaker till utvecklingen i HaGe Kiel säger Per Olof Nyman. Bland annat har man betalat lite för mycket för spannmål i förhållanden till det pris man sedan sålt den för.

- Vi har kommit en bit på vägen med den tyska verksamheten men är inte nöjda med avkastningen, utan vi kommer att fortsätter att utveckla våra affärer där.

Vändning i Polen

Om Lantmännens internationella lantbruksverksamhet i Tyskland har haft sjunkande lönsamhet under de senaste två åren så har den polska verksamheten lyckats förbättra sitt resultat och leverera en liten vinst under 2019.

- Vi har skalat ner verksamheten i Polen och fokuserat den, säger Per Olof Nyman. Man har rent ut sagt gjort för dåliga affärer i Polen, men med fokus på kostnadskontroll och en ny ledning så ser vi nu att våra insatser ger resultat.

- Vi kommer att vända det polska resultatet till vinst men vi ser framförallt vår affär i Polen som en viktig positionering på en marknad, säger Per Olof.

Starkt etanolpris lyfter Energi

Division Energis resultat uppgår till 355 MSEK (200). Förbättringen förklaras framförallt av ett betydligt högre genomsnittligt etanolpris under året samt en bättre prisrelation mellan etanol, foder och insatsvaror.

Division Energi visar upp ett stark 2019 med god rörelsemarginal och stark avkastning på det operativa kapitalet.

- Vi har jobbat med strukturen i divisionen, lagt ned den olönsamma anläggningen i Växjö, utvecklat fabriken i Lidköping och Agroetanol har under ny ledning gett oss en stabilare styrning av verksamheten, säger Per Olof Nyman.

Unibake skapar trygghet

Unibake har vuxit upp till att bli en riktig motor i Lantmännenkoncernen. Division Livsmedel där Unibake är ryggraden omsatte 16 867 MSEK (15 351) och presenterar sitt högsta resultat någonsin: 1 018 MSEK (787).

I princip alla Lantmännen Unibakes marknader och kategorier utvecklas positivt och levererar goda resultat, och de investeringar som har gjorts i verksamheten de senaste åren ger positiva effekter. Även Lantmännen Cerealia har förbättrat sitt resultat.

Stark soliditet för att klara utmaningar

Lantmännen har satt upp ett finansiellt mål om en soliditet på över 40 procent. Med de nya redovisningsreglerna IFRS 16 hamnar soliditeten på 42,5 procent vid slutet av 2019. Hade man använt samma redovisningsstandard som 2018 hade soliditeten blivit ännu något högre.

- Vårt finansiella mål om en soliditet på 40 procent är relativt högt satt, konstaterar Per Olof Nyman. Och vi överträffar det med god marginal. Orsaken till vårt soliditetsmål är att vi behöver ha en stark balansräkning eftersom vi har svårt att gå till våra ägare och fråga efter mer kapital vid behov. VI vill aldrig hamna i en situationen  där Lantmännen går på knäna och inte kan agera på grund av en svag balansräkning.

Finansiella mål som utmanar

Två av Lantmännens finansiella mål kan vara lite utmanande att balansera. Dels vill man ha en organisation med hög soliditet, samtidigt som man vill ha en avkastning på det egna kapitalet på över 8 procent. En hög soliditet innebär en hög andel eget kapital. En hög andel eget kapital ställer högre krav på verksamheten att generera vinster för att nå uppsatta lönsamhetsmål.

- Det finns en utmaning att kombinera en hög soliditet med en stark avkastning på eget kapital, säger Per Olof Nyman.

2019 redovisade ett resultat justerat för jämförelsestörande poster som gav en avkastning på eget kapital på 9,7 procent.

Individuellt eller kollektiv kapital?

I ekonomiska föreningar skiljer man på individuellt kapital som har en tydliga ägare i form av insatser eller emitterade insatser. Och kollektiv/ägarlöst kapital som inte tillfaller en enskild medlem om han/hon lämnar föreningen.

Vid årsskiftet hade Lantmännen ett eget kapital på 17,4 miljarder kronor. Tre miljarder, motsvarande 17 procent, av det egna kapitalet utgörs av insatser och emitterade insatser.

- Andelen individuellt kapital i föreningen är en ägarfråga, konstaterar Per Olof Nyman. Men jag ser inga problem med att öka andelen upp till kanske 20 procent.

Utdelning och emission slår rekord

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 1,75 procent (1,5) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige och att återbäring lämnas med 1,0 procent (0,5) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter.

Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 205 MSEK (157). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 8 procent (8) på insatsernas nominella värde, totalt 237 MSEK (213) samt insatsemission med 288 MSEK (250).

Total utdelning plus blir 443 MSEK och tillsammans med insatsemissionen (som är en omfördelning av kapital från kollektivt ägt till individuellt) blir det 730 MSEK.

– Årets goda resultat innebär att Lantmännens föreslagna utdelning på totalt 730 MSEK är rekordhög, vilket är väldigt glädjande efter en period som varit utmanande för många av våra medlemmar. Lantmännens viktigaste uppdrag är att bidra till en positiv utveckling på våra medlemmars gårdar. Därför känns det extra bra att kunna leverera ett resultat på denna höga nivå, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

Positiv 2020

Lantmännen går in i 2020 med god förutsättningar inom flera av disvisionerna.

- Inom division Lantbruk så inleder vi 2020 med en bra situation jämfört med 2019, säger Per Olof Nyman. Swecon hade ett extremt bra år 2019 med fulltecknade orderböcker när året inleddes, i år har vi en mer normal situation. Unibake fortsätter sin positiva utveckling med egna operationer i tjugo länder och försäljning i sextio länder. I division Energi investerar vi i Norrköping och fortsätter med produktionen av vår klimatsmarta etanol. En produkt som betalas med ett premium i Europa och där vi än så länge är ganska ensamma om produkten.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades måndag den 10 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Relaterat

Senaste