Nya förslag för straff vid brott mot djur

I dag tog landsbygdsminister Jennie Nilsson emot en utredning om straff och sanktioner vid brott mot djur från ansvarige utredare Lars Wallinder.

I dag fick landsbygdsminister Jennie Nilsson motta utredningen om straff vid brott mot djur som tillsattes 2018. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Det var i augusti 2018 som regeringen tillsatte utredningen. Syftet var att se över om straffen för de allvarligaste djurskyddsbrotten är tillräckliga, samt om bestämmelserna om brott och straff är effektiva och uppfyller sina ändamål. I uppdraget ingick även att analysera om det vid mindre allvarliga överträdelser är möjligt och lämpligt att ersätta straff med sanktionsavgifter eller viten.

– I korthet kan man säga att utredningen har tittat på två stycken lagstiftningar, dels brottsbalkens bestämmelser om djurplågeri samt djurskyddslagen, säger Lars Wallinder, vid dagens presskonferens, när han lämnade över sitt betänkande till landsbygdministern.

Ny brottsförteckning

I betänkandet föreslås att det, för de allvarligaste fallen, införs en brottsförteckning för grovt djurplågeribrott i brottsbalken. Detta då djurplågeribrott i dag anses har relativt lågt straffvärde.

– Med en speciell brottsförteckning om grovt brott får man bättre möjligheter att förbättra hållpunkter för hur gärningen ska vara för att bedömas som grov samt möjligheten att införa ett straffminimum, säger Lars.

För att räknas som grovt ska gärningen ha inneburit allvarligt lidande för djur, begåtts i större omfattning, begåtts i syfte att nå ekonomiska fördelar eller ha varit särskilt hänsynslös eller av farlig art. För de grova brotten föreslås ett minimistraff på sex månaders fängelse, och ett maximumstraff på fyra år.

Ersättas med sanktionsavgift

Utredaren föreslår även att för överträdelser som anses som mindre allvarliga kan en sanktionsavgift utfärdas istället för ett straff. Detta för att på ett effektivare sätt upprätthålla djurskyddet.

I betänkandet föreslås även en mindre utvidgning av ringa brott i djurskyddslagen, samt att kontrollmyndigheternas skyldigheter att anmäla till Polis- och Åklagarmyndigheten eller vidta andra åtgärder ska förtydligas. Det ska även vara möjligt att utfärda djurförbud i de fall då en person fått företagsbot eller sanktionsavgift, om det är befogat ur djurskyddssynpunkt.

– Vi i Sverige ska vara stolta över vår djurhälsa och djurskydd. Inom ramen för detta är det viktigt att vi ser till att den som hanterar djur illa får ett straff som speglar hur allvarligt vi ser på brottet. Jag ser därför fram emot att ta del av utredningen och förslagen som syftar till att upprätthålla djurskyddet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

 

​​Fokusfrågor i utredningen:

  • Överväga om straffskalor för djurplågeri bör skärpas.
  • Analysera om det är lämpligt att avkriminalisera överträdelser av vissa bestämmelser i djurskyddslagen och om dessa i stället bör beivras med administrativa sanktioner.
  • Överväga om kontrollmyndigheternas skyldighet att anmäla överträdelser till Polismyndigheten eller Åklagarmyndigheten bör förtydligas.
  • Överväga om dom eller ett strafföreläggande om företagsbot bör kunna leda till ett djurförbud.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades tisdag den 11 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste