Nya regler för biokol

Vissa typer av biokol som jordförbättringsmedel blir nu godkänt i EU-ekologisk produktion. Det fastställdes i en EU-förordning inför det nya året. 

 

Nya ändringar i EU:s förordning gällande gödselmedel, jordförbättringsmedel och näringsämnen innebär att vissa typer av biokol nu godkänds för ekologisk produktion. Foto: Mostphotos


Den biokol som nu blir godkänd för ekologisk produktion ska ha sitt ursprung i ett vegetabiliskt material och användas som jordförbättringsmedel, skriver Jordbruksverket. Men det gäller även att ha koll på gränsvärden. Kolen får inte överstiga fyra milligram för PAH (polycykliskt aromatiskt kolväte) per kilo torrsubstans, något som ska ses över vartannat år för att undvika ackumulering. Gällande företag anslutna till KRAV ska gränsvärden för tungmetaller säkerställas. 

Kalium och kalk

Biokolens egenskaper har en stor variation beroende på ursprungsmaterial och vilken temperatur som väljs under pyrolysen, det vill säga den syrefria upphettningen. För mer växttillgängligt kalium från trä som råvara bör till exempel temperaturen vara högre. Men även kalkverkan skiljer sig beroende på pH-värdet. 

Tillverkningen av biokol i dag sker dels i industriella anläggningar men även i gårdsbaserade anläggningar eller som en biprodukt i träkolstillverkningen. Restprodukter av tillverkningen blir bland annat gas att driva värmeverk, uppvärmning av bostäder och bränslen såsom pyrolysolja. 

Mer forskning 

Enligt Jordbruksverket krävs vidare studier för att förstå tillverkningens och användningens hela livscykel. Analyser pågår i dag för att ta fram kostnadskalkyler och jämförelser med andra system som ger värme, förbättrar klimatet och bidrar till bördighet. Det nordiska nätverket kring biokol, Nordic Biochar, som hade sin första konferens ifjol är ett resultat av frågans aktualitet.

 

Användningsområden Biokol

Odling: Tillsammans med stallgödsel används biokol ofta i specialodlingar, till exempel ekologisk frukt- och bärproduktion, vid etablering av odlingen. Målet är att växtnäringen tillfälligt ska bindas av kolet och agera som näringsreserv under en längre tid. Första året behövs ofta mer växtnäring tillföras för att undvika näringsbrist då biokol från ved binder stora mängder näring. Biokol binder även vattenmolekyler och kan därmed minska stress vid torka. Den påverkar även markens struktur positivt och har visat positiva effekter på markmikrolivet. 

 

Buffert och rengöring: Buffertzoner mot växtnäringsläckage, till exempel från ekologiska växthusodlingar, är ett annat användningsområde för biokol. Det kan även användas som rengöring av förorenade marker, genom att till exempel absorbera tungmetaller och därav undvika att de hamnar i grundvattnet. 

 

Kolsänka: Förmågan att binda koldioxid till marken medför ett användningsområde för bikolen som kolsänka. 

 

Towe Johnson
Towe Johnson
Tel: 073-925 05 41
E-post: towe@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste

Privat, Företag och Lantbruk – Varför då?

Krönika: Som lantbrukare är vi vana vid att våra rådgivare på banken har samma eller liknande bakgrund som vi själva. De har utbildning inom vårt område och följer branschen, marknaden och utvecklingen på samma sätt som vi. Att ha rådgivare med den kompentensen är något som vi kan dra stor nytta av och använda för att utveckla våra företag. Andra typer av företag, som exempelvis elektriker, frisörer och klädbutiker, har inte samma förmån att deras rådgivare har samma specifika kompetens.

 

Kommentera