Ny utredning för fossiloberoende jordbruk

För att stödja utvecklingen mot ett fossiloberoende jordbruk har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning.

Regeringen har tillsatt en ny utredning som syftar till att stödja utvecklingen av ett fossiloberoende jordbruk. Foto: Björn Schubert 

Syftet med utredningen är bland annat att ta fram förslag på åtgärder och styrmedel som kan bidra. Utredningen ska även föreslå kompensationsåtgärder som ska stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

– Jag tycker vi ska vara stolta över vårt svenska lantbruk och hur långt fram det ligger i flera miljö- och klimataspekter. Men vi kan inte lugnt luta oss tillbaka, istället ska vi gemensamt sträva framåt mot nya hållbara mål. Det är också extra glädjande att branschen nyligen själva har lanserat egna hållbarhetsmål, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen sker hela 75 procent av växthusutsläppen som orsakas av svensk livsmedelskonsumtion utomlands. Detta innebär att en ökad svensk livsmedelsproduktion samt att importerade livsmedel ersätts med svenskproducerade kan bidra till lägre global klimatpåverkan. Regeringen skriver även att jordbruket har en stor potential att bidra till ökad kolinlagring.

– En övergång från fossilberoende till fossiloberoende är avgörande för att nå klimatmålet. Jordbruket har en nyckelroll att spela i denna omställning. Matproduktion som inte är beroende av import av fossila bränslen är bra för vår planet, för försörjningstryggheten för vårt land och det stärker de gröna näringarna och skapar jobb på våra landsbygder, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Beslutet att tillsätta en utredning är en del av januariavtalet, som är en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Utredningen ska redovisas senast den sista februari 2021 och som ansvarig utredare har regeringen utsett landshövdingen i Jönköpings län Helena Jonsson.

Isabella Odmark
Isabella Odmark
Tel: 019-16 61 49
E-post: isabella@ja.se

 

Artikeln publicerades torsdag den 13 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste