Prisfall för rapsen

Rapspriset drabbas nu av en prispress orsakad av närliggande marknader. Både råoljemarknaden och marknaden för palmolja har haft en tuff januari, vilket spiller över på rapsen.

 

Euronexts terminsnotering för raps med lösenmånad i maj har haft en stark uppgång under vintern. Men nu har rapspriset hamnat under rejäl press från både råolja och palmolja.Grafik: Malin Strandli


Vintern 19/20 har varit en stark period rapsen prisutveckling i Europa. En liten skörd 2019 med följande begränsade lager. Och en bekymmersam, blöt höst med långtifrån optimala odlingsbetingelsen för rapsen i flera länder gav utsikter till en fortsatt begränsad rapsproduktion i EU.

Råoljan pressar priset

Men den fint uppåtgående kurvan för rapspriset fick sig en rejäl knäck i mitten av januari. Inte för att förutsättningar för den europeiska rapsodlingen plötsligt förändrades, inte heller var det tal om hastigt förändrad konsumtion. Istället två marknader som har en stark koppling till rapspriset som började falla. 

Dels så har priset på råolja fallit med 24 procent under januari på grund av en förväntad minskad efterfrågan från Kina, som en följd av Coronoaviruset. Och priset på vegetabiliska oljor har en koppling till råoljan via energimarknaden.
 

Odlingsförutsättningarna för rapsen 2019 var goda i Sverige och Danmark. Andra stora odlingsländer som Frankrike och Tyskland hade större problem, vilket speglat sig i ett begränsat rapsutbud i vinter och en högre prisnivå.Foto: Katarina Johnsson

Palmoljan letar kunder

Priset på palmolja i Malaysia har fallit med 17 procent i januari. Även här går det givetvis att se kopplingar till prisfallet på råolja. Men det finns mer som pressar palmoljan.

I mitten av maj införde Indien, som är Malaysias största marknad för palmolja och världens största importör av vegetabilisk olja, restriktioner för importen av raffinerad palmolja. Informellt stoppade man även att köpa palmolja från Malaysia.

Officiellt sägs att tullarna höjs för att stimulera den inhemska produktionen av vegetabilisk olja. Men en tyngre vägande orsak kan vara en pågående disbyt mellan Indien och Malaysia. Indien har infört en omdebatterad lag som gör det svårare för icke-hinduer att bli medborgare, Malaysia som är muslimskt land har kritiserat lagen vilken den indiska regeringen inte uppskattar.

När Malaysias största marknaden för palmolja försvinner så måste man hitta nya marknader, och det görs genom att prisa in sig som ett billigt alternativ.

Erik Brink
Erik Brink
Tel: 070-600 45 48
E-post: erik@ja.se

 

Artikeln publicerades fredag den 14 februari 2020

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Direkt i din inkorg!

Senaste